Rilutek®

N07XX02
 
 

Glutamatantagonist, benzothiazolderivat. Middel til behandling af amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Anvendelsesområder

Anvendes for at forlænge livet eller tiden, indtil der kommer alvorlige respirationsproblemer hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS).
Riluzol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ALS. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg riluzol. 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg 2 gange dgl. før morgen- og aftensmåltidet.  

 

Bemærk

 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages fastende med et glas vand mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller forhøjet ALAT/ASAT over 3 gange øvre normalgrænse.
 • Forsigtighed ved leversygdomme i anamnesen eller let forhøjet ALAT/ASAT op til 3 gange øvre normalgrænse.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Det anbefales at måle leverenzymer inkl. ALAT før og under behandling med riluzol. ALAT bør måles hver måned i de første 3 behandlingsmåneder, hver 3. måned i resten af det første år og herefter lejlighedsvis. Stigning af ALAT til mere end 5 gange øverste grænseværdi bør medføre seponering.
 • Leukocyttal og differentialtælling bør foretages før behandlingsstart.
 • Ved febrile tilstande bør leukocyttallet kontrolleres, og ved neutropeni bør behandlingen afbrydes.
 • Forsigtighed ved hypertension, idet let til moderat blodtryksstigning er observeret ved behandling med riluzol.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Nervesystemet Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Neutropeni
Lever og galdeveje Hepatitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Forhøjelse af ALAT ses hyppigt de første 3 måneder. Ved værdier op til 5 gange øvre normalgrænse ses ofte spontant fald til under 2 gange øvre normalgrænse trods fortsat behandling. Hepatitis og alvorlig neutropeni kan forekomme.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rilutek®
Der foreligger ingen kliniske oplysninger om interaktion mellem riluzol og andre stoffer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Rilutek® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Rilutek® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virkemåden er ikke endeligt klarlagt. Virker muligvis ved en hæmning af den præsynaptiske glutamatfrigørelse. Derved beskyttes nervevævet mod glutaminsyre, som formodes at spille en rolle for celledød ved ALS. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-15 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til delvis aktive metabolitter.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 50 mg, Sanofi  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages fastende med et glas vand mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Rilutek
123992
56 stk. (blister)
419,55 7,49 14,98

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Glentek Glenmark Nordic, Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
Rilucare (Parallelimport), Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
Riluzol "Abacus Medicine" (Parallelimport), Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
RPR, 202
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...