Rilutek®

N07XX02
 
 

Glutamatantagonist, benzothiazolderivat. Middel til behandling af amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

Anvendelsesområder

Anvendes for at forlænge livet eller tiden, indtil der kommer alvorlige respirationsproblemer hos patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS).
Riluzol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ALS. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg riluzol. 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg 2 gange dgl. før morgen- og aftensmåltidet.  

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller forhøjet ALAT/ASAT over 3 gange øvre normalgrænse.
 • Forsigtighed ved leversygdomme i anamnesen eller let forhøjet ALAT/ASAT op til 3 gange øvre normalgrænse.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Det anbefales at måle leverenzymer inkl. ALAT før og under behandling med riluzol. ALAT bør måles hver måned i de første 3 behandlingsmåneder, hver 3. måned i resten af det første år og herefter lejlighedsvis. Stigning af ALAT til mere end 5 gange øverste grænseværdi bør medføre seponering.
 • Leukocyttal og differentialtælling bør foretages før behandlingsstart.
 • Ved febrile tilstande bør leukocyttallet kontrolleres, og ved neutropeni bør behandlingen afbrydes.
 • Forsigtighed ved hypertension, idet let til moderat blodtryksstigning er observeret ved behandling med riluzol.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Kraftesløshed.
Forhøjede levertransaminaser.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Opkastning.
Smerter, Svimmelhed.
Hovedpine, Paræstesier.
Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Neutropeni.
Hepatitis.
Forhøjelse af ALAT ses hyppigt de første 3 måneder. Ved værdier op til 5 gange øvre normalgrænse ses ofte spontant fald til under 2 gange øvre normalgrænse trods fortsat behandling. Hepatitis og alvorlig neutropeni kan forekomme.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkemåden er ikke endeligt klarlagt. Virker muligvis ved en hæmning af den præsynaptiske glutamatfrigørelse. Derved beskyttes nervevævet mod glutaminsyre, som formodes at spille en rolle for celledød ved ALS. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-15 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til delvis aktive metabolitter.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 012410
56 stk. (blister) (Paranova)
1.563,60 55,84
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 123992
56 stk. (blister)
163,45 5,84
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 376272
56 stk. (blister) (2care4)
Udgået 12-07-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Glentek Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
Riluzol "Abacus Medicine" (Parallelimport), Riluzol, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
RPR, 202
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...