Benadryl®

R06AX18
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 8 mg acrivastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 15 år. 8 mg efter behov, højst 3 gange dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Pauseres 3 dage før priktest.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Døsighed.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3918, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Acrivastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren.
  Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 15-25 minutter og maksimal virkning efter 1,5-2 timer.
 • Virkningsvarighed 8-12 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. en aktiv metabolit.
 • Maksimal plasmakoncentration af acrivastin og den aktive metabolit efter 1,5 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer (acrivastin) og ca. 2,5 timer (aktiv metabolit).
 • Ca. 80% udskilles gennem nyrerne, heraf ca. 60% som uomdannet stof og ca. 20% som metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) hårde kapsler 8 mg (kan dosisdisp.) 411280
12 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 8 mg (kan dosisdisp.) 412205
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 8 mg (kan dosisdisp.) 411181
48 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 8 mg (kan dosisdisp.) 412239
96 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Hårde kapsler  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 15,7
hårde kapsler 8 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3918 Wilton LV, Pearce GL, Martin RM et al The outcomes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England Br J Obstet Gynaecol 1998 105(8) 882-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9746382

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...