Allergone

R06AX18
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 8 mg acrivastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 15 år. 8 mg efter behov, højst 3 gange dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Pauseres 3 dage før priktest.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3918

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Acrivastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren.
  Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 15-25 minutter og maksimal virkning efter 1,5-2 timer.
 • Virkningsvarighed 8-12 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. en aktiv metabolit.
 • Maksimal plasmakoncentration af acrivastin og den aktive metabolit efter 1,5 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer (acrivastin) og ca. 2,5 timer (aktiv metabolit).
 • Ca. 80 % udskilles gennem nyrerne, heraf ca. 60 % som uomdannet stof og ca. 20 % som metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) hårde kapsler 8 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 588253
12 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 8 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 158205
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 8 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 405843
48 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 8 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 015263
96 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

hårde kapsler 8 mg
Benadryl McNeil, Acrivastin, hårde kapsler 8 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  8 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 8 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3918. Wilton LV, Pearce GL, Martin RM et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England. Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(8):882-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9746382 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...