Xenical®

A08AB01
 
 
Middel mod adipositas, malabsorptivum.

Anvendelsesområder

Kan forsøges som supplement til adipøse patienter, som har BMI ≥ 30 kg/m2 eller BMI ≥ 28 kg/m2 med associerede risikofaktorer, og som ikke har tabt sig tilfredsstillende efter 3-6 måneders non-farmakologisk behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 120 mg orlistat. 

Doseringsforslag

Voksne. 120 mg umiddelbart før, under eller inden for 1 time efter hvert hovedmåltid. 

 

Bemærk: 

 • Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, bør præparatet ikke indtages.
 • Bør anvendes i kombination med en energibegrænset diæt, hvor kun ca. 30 % af energien eller mindre kommer fra fedt.
 • Hvis der ikke er opnået vægttab efter 12 uger, seponeres behandlingen.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Erfaring savnes.
 • Kontraindiceret ved kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kronisk malabsorption.

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med en energireduceret og fedtbegrænset kost fordelt på 3 hovedmåltider.
 • Ved en 6,3 MJ (1.500 kcal) diæt skal den absolutte fedtindtagelse kun være ca. 50 g daglig.
 • Ved længerevarende behandling bør suppleres med vitamin-mineraltilskud.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Anvendelse kan være forbundet med hyperoxaluri og oxalatnefropati og kan i nogle tilfælde medføre nyresvigt. Risikoen er øget ved underliggende kronisk nyresygdom.
 • Antidiabetisk behandling bør monitoreres nøje.
 • Det anbefales at anvende supplement til oral antikonception, idet denne kan svigte ved svær diarré.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Fedtet afføring, Flatulens, Fækal inkontinens, Hyppig eller tynd afføring, Olielignende småsivning fra rectum.
Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Hypoglykæmi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Tand- og tandkødssygdom.
Træthed.
Infektion i nedre luftveje.
Angst.
Urinvejsinfektion.
Menstruationsforstyrrelser.
Ikke kendt Pancreatitis.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
 • Der er set letale tilfælde af hepatitis samt fatale tilfælde, hvor levertransplantation har været nødvendig.
 • Bivirkningerne øges ved højt fedtindtag, men nedsættes væsentligt, hvis kostens fedtindhold reduceres til ca. 30 % af kostens energi.

Interaktioner

 • Orlistat nedsætter absorptionen:
  • ciclosporin
  • losartan
  • enalapril
  • amiodaron.
 • Kombinationsbehandling med amlodipin kan udvikle hypertensive peaks.
 • Orlistat påvirker den antikoagulerende virkning (INR-værdien) af warfarin og andre antikoagulantia.
 • Orlistat kan nedsætte absorptionen af fedtopløselige vitaminer (A-, D-, E- og K-vitamin) og betacaroten. Vitamin-mineraltilskud bør indtages mindst 2 timer efter orlistat eller ved sengetid.
 • Der kan forekomme hypotyroidisme og/eller dårligere kontrol af hypotyroidisme, når orlistat og levothyroxin indtages samtidigt. Det kan være nødvendigt at tage orlistat og levothyroxin på forskellige tidspunkter, og evt. justere levothyroxindosis.
 • Samtidig behandling med orlistat og antiepileptika fx valproat og lamotrigin kan forårsage kramper, og der bør derfor monitoreres for mulige ændringer i frekvensen og/eller intensiteten af kramperne.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 250 eksponderede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser Den systemiske absorption er ringe, så risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes lav. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer gastro-intestinale lipaser og dermed hydrolysen af fedt i kosten til absorberbare frie fedtsyrer og monoglycerider. Der induceres en ca. 30 % fedtmalabsorption.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (< 2 %). 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud  

 

Ansøgning om enkelttilskud skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

 • Patientens BMI.
 • Patientens livstruende, relaterede følgesygdomme.
 • Beskrivelse af patientens tidligere forsøg på non-farmakologisk vægttab.
 • Beskrivelse af patientens tidligere forsøg med billigere farmakologisk behandling.
 • Beskrivelse af, hvilke non-farmakologiske tiltag med henblik på vægtreduktion, der vil blive gjort samtidig med behandling med orlistat.

 

Der ydes kun enkelttilskud i helt specielle tilfælde, nemlig hvor effekten kan forventes at række ud over selve vægttabet og medføre fx en forbedret diabeteskontrol eller en sekundærprofylaktisk effekt på hjerte-kar-sygdom.  


Følgende betingelser vil normalt være en forudsætning for at opnå enkelttilskud: 

 

 • Der er tale om en overvægtig patient med BMI > 35 kg/m2 og livstruende, relaterede følgesygdomme (fx hjerte-kar-sygdomme eller diabetes)
  og
 • Patienten har over en længere periode forsøgt seriøst og superviseret non-farmakologisk vægttabsbehandling, men har ikke responderet tilstrækkeligt herpå.
  og
 • Patienten har forsøgt behandling med billigere farmakologisk behandling med utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger, eller der er kontraindikationer.
  og
 • Patienten er stærkt motiveret for vægttab og følges i et vægtreducerende program, fx hos egen læge eller i et kommunalt tilbud.

 

Bevillingen begrænses til 4 måneder.  

 

Herefter kan der genansøges, hvis patienten har opnået et vægttab på mindst 5 %. Tilskuddet bevilges derefter i yderligere 8 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 120 mg (kan dosisdisp.) 183440
42 stk. (blister) (Orifarm)
233,40 16,67
(B) hårde kapsler 120 mg (kan dosisdisp.) 419612
42 stk. (blister) (2care4)
Udgået 28-06-2021
(B) hårde kapsler 120 mg (kan dosisdisp.) 068663
84 stk. (blister) (2care4)
Udgået 28-06-2021

Substitution

hårde kapsler 120 mg
Orlistat "Rivopharm" Actavis, Orlistat, hårde kapsler 120 mg
Orlistat "Teva" TEVA, Orlistat, hårde kapsler 120 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  120 mg

Præg:
XENICAL, ROCHE, 120
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 7 x 20
hårde kapsler 120 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

24.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...