Atenodan

C07AB03
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg, 50 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) atenolol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • 50-100 mg dgl.

 

Angina pectoris 

 • 50 mg stigende til 100 mg i én dosis om morgenen.

 

Takyarytmier 

 • 50 mg dgl. stigende til 100 mg 1 gang dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Individuelt. Sædvanligvis 50-100 mg 1 gang dgl. under kontrol af puls og blodtryk.

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25-50 mg hver 2. dag. 

  Efter hver dialyse: 50 mg. 

 • GFR 15-35 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25-50 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær astma
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Syg sinus-syndrom
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Hjerteinsufficiens
 • Prinzmetals angina
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Atenolol kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Træthed.
Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Hypotension, Kolde hænder og fødder.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Forværring af psoriasis.
Forværring af diabetes.
Muskelkramper.
Paræstesier.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Psykose.
Erektil dysfunktion.
Alopeci, Purpura.
Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope.
Ikke kendt Systemisk lupuslignende syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 4 %. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7 %. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • 40-50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Atenololtabletter  25 mgtabletter  50 mgtabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 25 mg, tabletter 50 mg, tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 057141
100 stk. (blister)
59,85 1,80
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 057224
100 stk. (blister)
58,80 0,88
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 057273
100 stk. (blister)
77,35 0,58

Substitution

tabletter 25 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 25 mg Genordn. B
Dantanol (Parallelimport), Atenolol, tabletter 25 mg Genordn. B
 
tabletter 50 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 50 mg Genordn. B
Dantanol (Parallelimport), Atenolol, tabletter 50 mg Genordn. B
 
tabletter 100 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 100 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
C 23
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg

Præg:
C, 24
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg

Præg:
C, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

21.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...