Atenodan

C07AB03
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg, 50 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) atenolol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • 50-100 mg dgl.

 

Angina pectoris 

 • 50 mg stigende til 100 mg i én dosis om morgenen.

 

Takyarytmier 

 • 50 mg dgl. stigende til 100 mg 1 gang dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Individuelt. Sædvanligvis 50-100 mg 1 gang dgl. under kontrol af puls og blodtryk.

 

Bemærk

 • Tabletterne kan knuses. Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis: 25-50 mg hver 2. dag. 

  Efter hver dialyse: 50 mg. 

 • GFR 15-30 ml/min.

  Dosis: 25-50 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær astma
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Syg sinus-syndrom
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Hjerteinsufficiens
 • Prinzmetals angina
 • Svært regulerbar diabetes
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Atenolol kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser
Øjne Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Lever og galdeveje Kolestase, Leverpåvirkning
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Metabolisme og ernæring Forværring af diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Psykose Mareridt
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Brystsmerter
Hud og subkutane væv Alopeci, Purpura Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope Forværring af claudicatio intermittens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom

Interaktioner

Anden medicin sammen med Atenodan
 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 4 %. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7 %. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • 40-50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 25 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
tabletter 50 mg, STADA Nordic  Delekærv
tabletter 100 mg, STADA Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 25 mg
Andre
50 mg
Andre
100 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 057141
100 stk. (blister)
70,25 0,70 2,11
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 057224
100 stk. (blister)
271,80 2,72 4,08
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 057273
100 stk. (blister)
Udgået 10-07-2023

Substitution

tabletter 25 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 25 mg Genordn. B
Dantanol (Parallelimport), Atenolol, tabletter 25 mg Genordn. B
 
tabletter 50 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 50 mg Genordn. B
 
tabletter 100 mg
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 100 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  25 mg

Præg:
C 23
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg

Præg:
C, 24
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg

Præg:
C, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...