Dantanol

C07AB03
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg eller 50 mg atenolol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • 50-100 mg dgl.

 

Angina pectoris 

 • 50 mg stigende til 100 mg i én dosis om morgenen.

 

Takyarytmier 

 • 50 mg dgl. stigende til 100 mg 1 gang dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Individuelt. Sædvanligvis 50-100 mg 1 gang dgl. under kontrol af puls og blodtryk.

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25-50 mg hver 2. dag. 

  Efter hver dialyse: 50 mg. 

 • GFR 15-35 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25-50 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær astma
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Syg sinus-syndrom
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Hjerteinsufficiens
 • Prinzmetals angina
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Atenolol kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Træthed.
Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Hypotension, Kolde hænder og fødder.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Forværring af psoriasis.
Forværring af diabetes.
Muskelkramper.
Paræstesier.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Psykose.
Erektil dysfunktion.
Alopeci, Purpura.
Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope.
Ikke kendt Systemisk lupuslignende syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 4 %. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7 %. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • 40-50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Atenololtabletter  25 mg  (2care4) tabletter  50 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 25 mg  (2care4) , tabletter 50 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 587266
100 stk. (blister)
57,20 1,72
(B) tabletter 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 035646
100 stk. (blister)
Udgået 23-08-2021

Substitution

tabletter 25 mg
Atenodan STADA Nordic, Atenolol, tabletter 25 mg Genordn. B
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 25 mg Genordn. B
 
tabletter 50 mg
Atenodan STADA Nordic, Atenolol, tabletter 50 mg Genordn. B
Atenolol "Orifarm" Orifarm Generics, Atenolol, tabletter 50 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  25 mg  (2care4)

Præg:
C 23
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg  (2care4)

Præg:
C, 24
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

29.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...