Campral®

N07BB03
 
 

Middel der modvirker alkoholtrang. 

Anvendelsesområder

Alkoholrelaterede problemer. Anvendes i kombination med psykosocial behandling for at reducere trangen til alkohol og derved risikoen for tilbagefald. Især virksomt hvor der er kraftig alkoholtrang og lettere angst knyttet til alkoholafhængigheden. 

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 333 mg acamprosat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 666 mg 3 gange dgl.
 • Ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften.
 • Behandlingsvarighed ca. 1 år.

 

Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Bør ikke anvendes til ældre over 65 år pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Udskilles uomdannet gennem nyrerne. Kontraindiceret pga. risiko for akkumulering af stoffet. 

Dosisjustering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Bivirkninger

Bivirkningerne er oftest milde og forbigående.
Meget almindelige (> 10 %) Diarré.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Impotens, Nedsat libido.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se endvidere Midler mod alkoholmisbrug og -afhængighed

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Traditionelt er virkningen tilskrevet en påvirkning af den GABA-betingede neurotransmission og normalisering af den forhøjede glutamataktivitet, der ses ved langvarig alkoholindtagelse. 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 10 % og nedsættes ca. 20 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Steady state efter 7 dage.
 • Plasmahalveringstid 11-26 timer.
 • 50-85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Acamprosatenterotabletter  333 mgenterotabletter  333 mg  (Paranova Danmark) enterotabletter  333 mg  (Orifarm)

Tilskud

Klausuleret tilskud som:
  

 • Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 333 mg (kan dosisdisp.) 069559
84 stk. (blister)
159,40 11,40
(B) enterotabletter 333 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 574654
96 stk. (blister)
277,75 17,38
(B) enterotabletter 333 mg  (Orifarm) 430846
96 stk. (blister)
176,00 11,01

Substitution

enterotabletter 333 mg
Acamprosatcalcium "2care4" (Parallelimport), Acamprosat, enterotabletter 333 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  333 mg

Præg:
333
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 10,3
enterotabletter 333 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...