Acamprosatcalcium "2care4"

N07BB03
 
 

Middel der modvirker alkoholtrang. 

Anvendelsesområder

Alkoholrelaterede problemer. Anvendes i kombination med psykosocialbehandling for at reducere trangen til alkohol og derved risikoen for tilbagefald. Især virksomt hvor der er kraftig alkoholtrang og lettere angst knyttet til alkoholafhængigheden. 

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 333 mg acamprosatcalcium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 666 mg 3 gange dgl.
 • Ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften.
 • Behandlingsvarighed ca. 1 år.

 

Bemærk: 

 • Enterotabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Enterotabletterne må ikke knuses eller tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Bør ikke anvendes til ældre over 65 år pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Udskilles uomdannet gennem nyrerne. Kontraindiceret pga. risiko for akkumulering af stoffet. 

Dosisjustering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Bivirkninger

Bivirkningerne er oftest milde og forbigående.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme, Opkastning
Det reproduktive system og mammae Impotens Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Det reproduktive system og mammae Øget libido
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se endvidere Midler mod alkoholmisbrug og -afhængighed

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol skal undgås ved behandling med Acamprosatcalcium "2care4".Da Acamprosatcalcium "2care4" bruges til at nedsætte trangen til alkohol, anbefales det, at patienten ikke drikker alkohol under behandlingen.

Alkohol skal undgås ved behandling med Acamprosatcalcium "2care4". 

Da Acamprosatcalcium "2care4" bruges til at nedsætte trangen til alkohol, anbefales det, at patienten ikke drikker alkohol under behandlingen. 

Farmakodynamik

Acamprosat stimulerer den GABA-betingede neurotransmission og normaliserer den forhøjede glutamataktivitet, der ses ved alkoholafvænning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra mave-tarm-kanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 10 % og nedsættes ca. 20 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Steady state efter 7 dage.
 • Plasmahalveringstid 11-26 timer.
 • 50-85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterotabletter 333 mg, Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud som:
  

 • Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterotabletter 333 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Acamprosatcalcium "2care4"
537722
96 stk. (blister)
168,00 1,75 10,51

Substitution

enterotabletter 333 mg
Campral Takeda Pharma, Acamprosat, enterotabletter 333 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Enterotabletter  333 mg  (2care4)

Præg:
333
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 10,3
enterotabletter 333 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...