Cerazette®

G03AC09
 
 

Oralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse med 3. generations gestagen. Minipille. Ovulationshæmmende. 

Anvendelsesområder

Kontraception, bl.a. i tilfælde hvor østrogenholdige kontraceptiva er kontraindicerede. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram desogestrel. 

Doseringsforslag

75 mikrogram dgl.
Behandlingen påbegyndes på menstruationens 1. dag, og tabletterne tages derefter kontinuerligt. Der skal ikke holdes pause under blødningerne. Går der mere end ca. 36 timer mellem indtagelsen af 2 tabletter, er metoden usikker og bør suppleres med en anden kontraceptiv metode i de følgende 7 dage.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kønshormonafhængige maligne tilstande 

Bør ikke anvendes hos kvinder med kønshormonafhængige maligne tilstande, da tilstanden kan forværres.  

 

Leversygdom 

Kontraindiceret ved nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. Omsætningen af steroidhormoner kan være nedsat ved leversygdom. 

 

Udiagnosticeret vaginalblødning 

Årsag til evt. vaginalblødning skal afklares før behandlingen. 

 

Venøs trombose 

Må ikke anvendes ved aktiv venøs trombose. Mulig øget risiko for tromboemboliske hændelser efter indtagelse af gestagener.  

Forsigtighedsregler

Hypertension 

Gestagen og progesteron minipiller har normalt ikke effekt på blodtrykket modsat østrogen-progesteron p-piller. Ved kraftig blodtryksstigning må seponering dog overvejes. 

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er menstruationsforstyrrelser, der ses hos op til 50%. Hyppigere blødning ses hos 20-30%, mens ca. 20% oplever mindre hyppige eller helt udeblevne blødninger. Se endvidere Gestagener (hormonale kontraceptiva), bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Vægtøgning.
Hovedpine.
Depression, Humørforstyrrelser.
Amenoré, Brystspænding, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido.
Acne.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Intolerance over for kontaktlinser.
Ovariecyster.
Vaginitis.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1 %) Erythema nodosum.
Ikke kendt hyppighed Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaksi), Forværret HAE - hereditært angioødem.

 Der er i sjældne tilfælde rapporteret tilfælde af ektopiske graviditeter.  

Interaktioner

CYP3A4-induktorer 

Kraftige CYP3A4-induktorer kan øge metaboliseringshastigheden af gestagener og muligvis medføre terapisvigt. Det gælder bl.a.:  

Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon, rifabutin, rifampicin.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

CYP3A4-hæmmere 

Hæmmere af CYP3A4 kan nedsætte metaboliseringen og dermed øge plasmakoncentrationen af gestagener og potentielt medføre bivirkninger. Det gælder bl.a.:  

Atazanavir, clarithromycin, fosamprenavir, itraconazol, ketoconazol, ritonavir, voriconazol.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Retinoider 

  • Effekten af lavdosis gestagener kan muligvis nedsættes af bl.a. isotretinoin og acitretin. Mekanismen er ukendt.
  • Særligt pga. retinoidernes stærke teratogene effekt, bør anden kontraceptionsmetode anvendes (5235) (5236).
Referencer: 5235, 5236

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester (kombinationstypen) uden betydende overhyppighed af misdannelser. For ren gestagen (minipiller) er der data for 350 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.  

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100, 4105

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af etonogestrel, den aktive metabolit af desorgestrel, er 2 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker primært ved hæmning af ovulationen. Andre virkninger omfatter øget viskositet af cervikalslimen, således at sædcellerne får sværere ved at trænge igennem. 

Farmakokinetik

  • Metaboliseres i leveren til det aktive etonogestrel.
  • Biotilgængelighed ca. 70 %.
  • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
  • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 75 mikrogram 518332
84 stk. (3 x 28) (blister)
265,65 3,16

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Azalia Gedeon Richter, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Delamonie Sandoz, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog Genordn. B
Desirett Exeltis, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Desogestrel "Stada" STADA Nordic, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Vinelle CampusPharma, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Zarelle Stragen Nordic, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog Genordn. B
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mikrogram

Præg:
ORGANON, KV, 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 5,1
filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4105. Jensen ET, Daniels JL, Stürmer T et al. Hormonal contraceptive use before and after conception in relation to preterm birth and small for gestational age: an observational cohort study. BJOG. 2015; 122(10):1349-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25318662 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 11. juli 2019)


5235. Hendrix CW, Jackson KA, Whitmore E, Guidos A, Kretzer R, Liss CM, Shah LP, Khoo KC, McLane J, Trapnell CB. The effect of isotretinoin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of ethinyl estradiol and norethindrone. Clin Pharmacol Ther. 2004; 75(5):464-75, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15116059/ (Lokaliseret 18. december 2020)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 11. juli 2019)


5236. Berbis P, Bun H, Geiger JM, Rognin C, Durand A, Serradimigni A, Hartmann D, Privat Y. Acitretin (RO10-1670) and oral contraceptives: interaction study. Arch Dermatol Res. 1988; 280(6):388-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2973286/ (Lokaliseret 18. december 2020)

 
 

Revisionsdato

02.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...