Cerazette®

G03AC09
 
 

Oralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse med 3. generations gestagen. Minipille. Ovulationshæmmende. 

Anvendelsesområder

Kontraception, bl.a. i tilfælde hvor østrogenholdige kontraceptiva er kontraindicerede. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 75 mikrogram desogestrel. 

Doseringsforslag

75 mikrogram dgl.
Behandlingen påbegyndes på menstruationens 1. dag, og tabletterne tages derefter kontinuerligt. Der skal ikke holdes pause under blødningerne. Går der mere end ca. 36 timer mellem indtagelsen af 2 tabletter, er metoden usikker og bør suppleres med en anden kontraceptiv metode i de følgende 7 dage.

Kontraindikationer

  • Kønshormonafhængige maligne tilstande.
  • Udiagnosticeret vaginalblødning.
  • Alvorligt nedsat leverfunktion.
  • Aktiv venøs trombose.

Forsigtighedsregler

Ved kraftig blodtryksstigning må seponering overvejes. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Vægtøgning.
Hovedpine.
Depression, Humørforstyrrelser.
Amenoré, Brystspænding, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido.
Acne.
Ikke almindelige (0,1-1%) Intolerance over for kontaktlinser.
Ovariecyster.
Vaginitis.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema nodosum.

Der er i sjældne tilfælde rapporteret tilfælde af ektopiske graviditeter. 

Interaktioner

  • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester (kombinationstypen) uden betydende overhyppighed af misdannelser. For ren gestagen (minipiller) er der data for 350 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.  

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100, 4105

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af etonogestrel, den aktive metabolit af desorgestrel, er 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker primært ved hæmning af ovulationen. Andre virkninger omfatter øget viskositet af cervikalslimen, således at sædcellerne får sværere ved at trænge igennem. 

Farmakokinetik

  • Metaboliseres i leveren til det aktive etonogestrel.
  • Biotilgængelighed ca. 70%.
  • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
  • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 75 mikrogram 518332
84 stk. (3 x 28) (blister)
266,35

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Azalia Gedeon Richter, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Delamonie Sandoz, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog
Desirett Exeltis, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Desogestrel "Orifarm" Orifarm Generics, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
Desogestrel "Stada" STADA Nordic, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram
Vinelle CampusPharma, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram
Zarelle Stragen Nordic, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mikrogram

Præg:
ORGANON, KV, 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 5,1
filmovertrukne tabletter 75 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4105. Jensen ET, Daniels JL, Stürmer T et al. Hormonal contraceptive use before and after conception in relation to preterm birth and small for gestational age: an observational cohort study. BJOG. 2015; 122(10):1349-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25318662 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...