Delamonie®

G03AC09
 
 

Oralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse med 3. generations gestagen. Minipille. Ovulationshæmmende. 

Anvendelsesområder

Kontraception, bl.a. i tilfælde hvor østrogenholdige kontraceptiva er kontraindicerede. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mikrogram desogestrel. 

Doseringsforslag

75 mikrogram dgl.
Behandlingen påbegyndes på menstruationens 1. dag, og tabletterne tages derefter kontinuerligt. Der skal ikke holdes pause under blødningerne. Går der mere end ca. 36 timer mellem indtagelsen af 2 tabletter, er metoden usikker og bør suppleres med en anden kontraceptiv metode i de følgende 7 dage.  

 

Bemærk

  • Synkes hele med et glas vand
  • Må ikke knuses
  • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kønshormonafhængige maligne tilstande 

Bør ikke anvendes hos kvinder med kønshormonafhængige maligne tilstande, da tilstanden kan forværres.  

 

Leversygdom 

Kontraindiceret ved nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. Omsætningen af steroidhormoner kan være nedsat ved leversygdom. 

 

Udiagnosticeret vaginalblødning 

Årsag til evt. vaginalblødning skal afklares før behandlingen. 

 

Venøs trombose 

Må ikke anvendes ved aktiv venøs trombose. Mulig øget risiko for tromboemboliske hændelser efter indtagelse af gestagener.  

Forsigtighedsregler

Hypertension 

Gestagen og progesteron minipiller har normalt ikke effekt på blodtrykket modsat østrogen-progesteron p-piller. Ved kraftig blodtryksstigning må seponering dog overvejes. 

 

Tabletterne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut). 

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er menstruationsforstyrrelser, der ses hos op til 50 %. Hyppigere blødning ses hos 20-30 %, mens ca. 20 % oplever mindre hyppige eller helt udeblevne blødninger. Se endvidere Gestagener (hormonale kontraceptiva), bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Undersøgelser Vægtøgning
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Amenoré Brystspænding, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Acne
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Det reproduktive system og mammae Vaginitis Dysmenoré
Hud og subkutane væv Alopeci
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Erythema nodosum Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaksi), Forværret HAE - hereditært angioødem
Det reproduktive system og mammae Galaktoré

 Der er i sjældne tilfælde rapporteret tilfælde af ektopiske graviditeter.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Delamonie®

CYP3A4-induktorer 

Kraftige CYP3A4-induktorer kan øge metaboliseringshastigheden af gestagener og muligvis medføre terapisvigt. Det gælder bl.a.:  

Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon, rifabutin, rifampicin. Anvendelse af supplerende barrieremetode bør overvejes ved samtidig behandling og de efterfølgende 28 dage. 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

CYP3A4-hæmmere 

Hæmmere af CYP3A4 kan nedsætte metaboliseringen og dermed øge plasmakoncentrationen af gestagener og potentielt medføre bivirkninger. Det gælder bl.a.:  

Atazanavir, clarithromycin, fosamprenavir, itraconazol, ketoconazol, ritonavir, voriconazol.  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Retinoider 

  • Effekten af lavdosis gestagener kan muligvis nedsættes af bl.a. isotretinoin og acitretin. Mekanismen er ukendt.
  • Særligt pga. retinoidernes stærke teratogene effekt, bør anden kontraceptionsmetode anvendes (5235) (5236).
Referencer: 5235, 5236

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester (kombinationstypen) uden betydende overhyppighed af misdannelser. For ren gestagen (minipiller) er der data for 350 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100, 4105

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af etonogestrel, den aktive metabolit af desorgestrel, er 2 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet.  


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Delamonie® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Delamonie® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker primært ved hæmning af ovulationen. Andre virkninger omfatter øget viskositet af cervikalslimen, således at sædcellerne får sværere ved at trænge igennem. 

Farmakokinetik

  • Metaboliseres i leveren til det aktive etonogestrel.
  • Biotilgængelighed ca. 70 %.
  • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
  • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 75 mikrog, Sandoz  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 75 mikrog
Delamonie
121936
84 stk. (3 x 28) (blister)
123,65 1,47

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mikrog
Azalia Gedeon Richter, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Ceranor STADA Nordic, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Cerazette Organon Denmark, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Desirett Exeltis, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Desogestrel "Stada" STADA Nordic, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Vinelle CampusPharma, Desogestrel, tabletter 75 mikrogram Genordn. B
Zarelle Stragen Nordic, Desogestrel, filmovertrukne tabletter 75 mikrog Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  75 mikrog

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 75 mikrog
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4105. Jensen ET, Daniels JL, Stürmer T et al. Hormonal contraceptive use before and after conception in relation to preterm birth and small for gestational age: an observational cohort study. BJOG. 2015; 122(10):1349-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25318662 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5235. Hendrix CW, Jackson KA, Whitmore E, Guidos A, Kretzer R, Liss CM, Shah LP, Khoo KC, McLane J, Trapnell CB. The effect of isotretinoin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of ethinyl estradiol and norethindrone. Clin Pharmacol Ther. 2004; 75(5):464-75, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15116059/ (Lokaliseret 19. oktober 2023)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5236. Berbis P, Bun H, Geiger JM, Rognin C, Durand A, Serradimigni A, Hartmann D, Privat Y. Acitretin (RO10-1670) and oral contraceptives: interaction study. Arch Dermatol Res. 1988; 280(6):388-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2973286/ (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...