Loratadin "Teva"

R06AX13
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) loratadin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 2-12 år med legemsvægt over 30 kg. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 2-12 år med legemsvægt under 30 kg. 5 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Initial dosisreduktion til patienter med stærkt nedsat leverfunktion: Voksne og børn 2-12 år med legemsvægt over 30 kg. 10 mg hver anden dag.

Kontraindikationer

Allergi over for desloratadin. 

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Risiko for antikolinerg belastning 

Loratadin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Somnolens.
Meget sjældne (< 0,01 %) Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Hypersensitivitet  (herunder angioødem og Aanafylaktisk reaktion).
Kramper.
Alopeci.

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af loratadin og amiodaron kan give øget risiko for QT-forlængelse og torsades des pointes.
 • AUC for loratadin og desloratadin kan øges med henholdsvis 75 % og 50 % ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Et tidligere studie fra det svenske medicinske fødselsregister fandt en noget øget risiko for hypospadi, men efterfølgende data fra registret samt et amerikansk case-control sandsynliggør, at det var et tilfældigt fund. 

Referencer: 3711, 3914, 3915, 3916, 3917

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og dets aktive metabolit, desloratadin, er ca. 0,5 %. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Loratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Den aktive hovedmetabolit, desloratadin, har sammenlignelig, men mere potent virkning.Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time og maksimal effekt efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår udtalt first pass-metabolisme i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til den aktive metabolit, desloratadin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer (loratadin og desloratadin).
 • Steady state efter ca. 5 døgn.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 3-20 timer (loratadin) og 9-92 timer (desloratadin).
 • Ca. 40 % udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 463228
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 446208
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 150250
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 10 mg
Clarityn Bayer, Loratadin, tabletter 10 mg
Mildin Orifarm Generics, Loratadin, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3914. Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al. Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2008; 31(9):775-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18707192 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3915. Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV. Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort. Am J Ther. 2006; 13(4):320-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858167 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3916. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001. Morb Mortal Wkly Rep. 2004; 53(10):219-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15029117 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3917. Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(6):1239-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789223 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...