Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2%

D01AC08
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse i hårbunden.

Anvendelsesområder

Behandling og/eller forebyggelse af: 

  • Hudinfektioner i hårbunden forårsaget af ketoconazolfølsomme svampe.
  • Seboroisk dermatitis.
  • Pityriasis versicolor
  • Atopisk dermatitis (head- and neck dermatitis) (5327) (5328).
Referencer: 5327, 5328

Dispenseringsform

Shampoo. 1 g indeholder 20 mg ketoconazol. 

Doseringsforslag

Seboroisk dermatitis og pityriasis capitis 

  • De angrebne steder vaskes med shampooen 2 gange ugentlig i 2-4 uger.
  • Profylaktisk anvendes shampooen 1 gang hver eller hver anden uge.

 

Pityriasis versicolor 

  • De angrebne steder vaskes med shampooen 1 gang dgl. i 1-5 dage.

 

Bemærk: 

  • Shampooen masseres grundigt ind i hårbunden og skylles af efter 3-5 minutter.
  • Kan anvendes sammen med andre topikale steroider.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Allergiske hudreaktioner, Hudkløe, Hårforandringer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Tåreflåd*
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (bla. erytem, pustler)
Hud og subkutane væv Alopeci*, Folliculitis Hududslæt, Tør hud
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Acne, Hudafskalning
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Misfarvning af håret*

* Ses primært ved brug af shampoo i hovebunden. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Potent antimykotikum mod dermatofytter så som Trichophyton sp., Epidermophyton floccosum og Microsporum sp. samt mod gærsvampe, især Malassezia sp. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) shampoo 2 % (20 mg/g) 016557
120 ml
122,70 1,02

Substitution

shampoo 2 % (20 mg/g)
Nizoral STADA Nordic, Ketoconazol, shampoo 2 %
 

Referencer

5328. Darab K., Hosttler S.G., Bechtel M.A. et al. The role of Malassezia in atopic dermatitis affecting the head and neck of adults. J Am Acad Dermatol. 2009; 60(1):125-36, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18834647/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


5327. Aspres N, Anderson C.. Malassezia yeasts in the pathogenesis of atopic dermatitis. Australas J Dermatol. 2004; 45(4):199-205, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15527428/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

19.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...