Moxonat

C02AC05
 
 

Antihypertensivum med central virkning. I1-imidazolinreceptoragonist

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,2 mg eller 0,4 mg moxonidin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,2 mg om morgenen.
 • Kan øges med 3 ugers interval afhængig af effekt til 0,4 mg dgl.
 • Maksimalt 0,6 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Døgndosis bør ikke overstige 0,3 mg 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Enkeltdosis bør ikke overstige 0,2 mg. Døgndosis bør ikke overstige 0,4 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Syg sinusknude
 • Sinuatrialt blok
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Bradykardi
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Disponering for udvikling af AV-blok
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Ustabil angina pectoris.

Hvis moxonidin anvendes sammen med β-blokkere, og hele behandlingen skal seponeres, bør β-blokkeren seponeres først og moxonidin et par dage efter.  

Bivirkninger

Mundtørhed, hovedpine, kraftesløshed, svimmelhed og somnolens ses især ved behandlingsstart, men svinder som regel i løbet af behandlingen. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Somnolens Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Øjengener
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Nakkesmerter
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Nervøsitet
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Impotens Nedsat libido
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Moxonat
 • Moxonidin forstærker virkningen af alkohol, hypnotika og anxiolytika.
 • Samtidig behandling med tricykliske antidepressiva bør så vidt muligt undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Moxonat påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Moxonat påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Binder sig til centrale α2-receptorer samt til I1-imidazolinreceptorer. Stimulation af disse receptorer medfører en nedsættelse af den sympatiske nerveaktivitet og dermed nedsat kartonus med nedsat blodtryk.
 • Maksimal virkning efter 1,5-4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 60-80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 0,2 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 0,4 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.)
Moxonat
019507
100 stk. (blister)
258,45 2,58 3,88
(B) filmovertrukne tabletter 0,4 mg (kan dosisdisp.)
Moxonat
019538
100 stk. (blister)
257,15 2,57 1,93

Substitution

filmovertrukne tabletter 0,2 mg
Moxonidin "Teva" TEVA, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,2 mg
 
filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Moxonidin "Nordic Prime" (Parallelimport), Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Moxonidin "Teva" TEVA, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  0,4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...