Bonviva®

M05BA06
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

Postmenopausal osteoporose med henblik på reduktion af risikoen for vertebrale frakturer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg ibandronsyre (som natriumsalt).
Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 3 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. 150 mg én gang om måneden. 

 • Skal indtages om morgenen efter mindst 6 timers faste (postevand undtaget) med et glas postevand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas vand på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke ligge ned i 1 time efter indtagelsen.
 • Ved glemt dosis skal tabletten tages den efterfølgende morgen forudsat, at der er mindst 7 dage til næste dosis. Derefter fortsætter behandlingen som planlagt. Hvis der er under 7 dage til næste planlagte dosis, skal patienten vente, indtil næste planlagte dosis og derefter fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Patienterne må ikke tage to tabletter inden for samme uge.


Parenteralt 

Voksne. 3 mg i.v. over 15 sekunder hver 3. måned. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min, og anvendelse kan ikke anbefales.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks (gælder kun tabletter)
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi (gælder kun tabletter)
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør der sikres et sufficient indtag af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling (tabletter).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks  (ved oral administration), Kvalme, Obstipation, Øsofagitis.
Influenzalignende symptomer.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelstivhed, Myalgi.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Rygsmerter.
Sjældne (0,01-0,1 %) Uveitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem, Ansigtsødem.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Atypisk femurfraktur.
Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen.
Bulløs dermatitis, Erythema multiforme.

Influenzalignende symptomer er sædvanligvis forbigående og ses hyppigst i forbindelse med første dosis. 

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet. Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

 

 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges.

Farmakokinetik

 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 0,6%. Absorptionsfraktionen nedsættes med ca. 90% ved samtidig indtagelse af føde og drikkevarer (postevand undtaget).

Indholdsstoffer

Ibandronsyrefilmovertrukne tabletter  150 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  1 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg
Andre:
Eddikesyre : injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml
Lactose : filmovertrukne tabletter 150 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 120268
1 stk. (blister)
120,75 4,03
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 396866
1 stk. (blister) (2care4)
60,00 2,00
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 084310
3 stk. (blister) (2care4)
111,00 1,23
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 148867
3 stk. (blister)
210,50 2,34
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml 030703
3 ml (Abacus)
497,35 994,70
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml 053846
3 ml
420,35 840,70

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Ibandronat "Stada" STADA Nordic, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
Ibandronsyre "Medical Valley" Medical Valley, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
Ibandronsyre "Nordic Prime" (Parallelimport), Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
 
injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml
Ibandronsyre "Accord" Accord, Ibandronsyre, injektionsvæske, opl. i sprøjte 3 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
BNVA, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 14,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...