Ibandronat "Stada" (150 mg)

Ibandronat "Stada"
M05BA06
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

Postmenopausal osteoporose med henblik på reduktion af risikoen for vertebrale frakturer.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg ibandronsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Postmenopausal osteoporose 

 • Voksne. 150 mg 1 gang om måneden.

 

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele
 • Må ikke tygges eller knuses.
 • Må ikke opløses i munden.
 • Tages om morgenen efter mindst 6 timers faste (vand undtaget) med et glas vand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tages i stående eller siddende stilling og synkes hel med et helt glas vand pga. risiko for irritation i spiserøret. Man må ikke lægge sig ned den første time efter indtagelse.
 • Ved glemt dosis skal tabletten tages den efterfølgende morgen forudsat, at der er mindst 7 dage til næste dosis. Derefter fortsætter behandlingen som planlagt. Hvis der er under 7 dage til næste planlagte dosis, skal patienten vente, indtil næste planlagte dosis og derefter fortsætte behandlingen som planlagt.
 • Patienterne må ikke tage to tabletter inden for samme uge.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min, og anvendelse kan ikke anbefales.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør der sikres et sufficient indtag af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks  (ved oral administration), Kvalme, Obstipation, Øsofagitis
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper Muskelstivhed, Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Uveitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem, Ansigtsødem Urticaria
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose, Osteonekrose af øregangen
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Erythema multiforme

Influenzalignende symptomer er sædvanligvis forbigående og ses hyppigst i forbindelse med første dosis. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ibandronat "Stada" (150 mg)

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet. Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

 

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges.

Farmakokinetik

 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 10-72 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 0,6 %. Absorptionsfraktionen nedsættes med ca. 90 % ved samtidig indtagelse af føde og drikkevarer (postevand undtaget).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages efter mindst 6 timers faste (vand undtaget) med et glas vand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.

Tages i stående eller siddende stilling og synkes hel med et helt glas vand pga. risiko for irritation i spiserøret. Du må ikke lægge dig ned den første time efter indtagelse.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses i munden.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 514924
1 stk. (blister)
98,25 98,25 3,28
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 085122
3 stk. (blister)
173,00 57,67 1,92

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Bonviva Pharmanovia, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
Ibandronsyre "Medical Valley" Medical Valley, Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
Ibandronsyre "Nordic Prime" (Parallelimport), Ibandronsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
I9BE, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 14
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...