Gliclazid "Teva"

A10BB09
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 30 mg gliclazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Efter 2-4 ugers behandling kan dosis øges efter blodglucoserespons med 30 mg med 1 måneds intervaller til maksimalt 120 mg 1 gang dgl.
 • Optitrér langsomt for at undgå hypoglykæmi.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne tages i forbindelse med et måltid.

 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Halvering af dosis. Startdosis er 30 mg dgl. Optitrér langsomt for at undgå hypoglykæmi.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes, ketoacidose.
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet.
 • Svære infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Der er set tilfælde af akut porfyri med nogle andre sulfonylurinstoffer hos patienter, der har porfyri.

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Synsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Hududslæt
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2 %.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.
 • Bivirkninger med ukendt frekvens forekommere sjældnere end de andre bivirkninger.
 • I tilfælde af kolestatisk icterus skal behandlingen afbrydes.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Gliclazid "Teva"
 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Virkningen af gliclazid nedsættes ved samtidig brug af naturlægemidler med perikon.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
 • Ved samtidig brug af fluorquinoloner kan der opstå hypoglykæmi eller hyperglykæmi.
 • Den hypoglykæmiske virkning kan øges ved alkoholindtagelse.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med azoler.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for gliclazid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Gliclazid "Teva".Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Gliclazid "Teva" kan ændres.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Gliclazid "Teva". 

Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Gliclazid "Teva" kan ændres. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 12-20 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Tabletter med modificeret udløsning frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter med modificeret udløsning 30 mg, TEVA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 123674
60 stk. (blister)
146,30 2,44 4,88
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 123685
90 stk. (blister)
68,50 0,76 1,52
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 123696
180 stk. (blister)
145,00 0,81 1,61

Substitution

tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Diamicron Uno Servier Danmark, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Gliclazid "Krka" KRKA, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Gliclazid "Paranova" (Parallelimport), Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 10,6
tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 
 
 

Referencer

5974. Dansk Nefrologisk Selskab. Diabetisk Nyresygdom ved Type 2 Diabetes.. 2022, https://nephrology.dk/vejledninger/ckd-mbd/kronisk-nyresygdom/diabetisk-nyresygdom-i-t2dm/ (Lokaliseret 23. juni 2023)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...