Vimpat

N03AX18
 
 

Anvendelsesområder

 • Som monoterapi eller supplerende behandling af epilepsi ved fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald.
 • Som tillægsbehandling ved idiopatisk generaliseret epilepsi med primære generaliserede tonisk-kloniske anfald.

  Bemærk: Bør kun anvendes til patienter > 4 år.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg lacosamid. 

Syrup. 1 ml indeholder 10 mg lacosamid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg lacosamid. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

Voksne og børn > 4 år (≥ 50 kg) 

 • Initialt 50 mg 2 gange dgl. Efter en uge øges dosis til 100 mg 2 gange dgl. (Alternativt initialt 100 mg 2 gange dgl. baseret på ønsket anfaldsreduktion og potentielle bivirkninger).
 • Afhængig af respons og tolerabilitet kan vedligeholdelsesdosis øges ugentligt med 50 mg 2 gange dgl. til højst 300 mg 2 gange dgl.

 

Børn > 4 år (< 50 kg) 

 • 40-49 kg: Initialt 2 mg/kg/døgn. Dosisøgning ugentligt med 2 mg/kg/døgn til højst 10 mg/kg/døgn.
 • < 40 kg: Initialt 2 mg/kg/døgn. Dosisøgning ugentligt med 2 mg/kg/døgn til højst 12 mg/kg/døgn.

 

Tillægsbehandling 

Voksne og børn > 4 år (≥ 50 kg) 

 • Initialt 50 mg 2 gange dgl. Efter en uge øges dosis til 100 mg 2 gange dgl.
 • Afhængig af respons og tolerabilitet kan vedligeholdelsesdosis øges ugentligt med 50 mg 2 gange dgl. til højst 200 mg 2 gange dgl.

 

Børn > 4 år (< 50 kg) 

 • 30-49 kg: Initialt 2 mg/kg/døgn. Dosisøgning ugentligt med 2 mg/kg/døgn til højst 8 mg/kg/døgn.
 • 20-30 kg: Initialt 2 mg/kg/døgn. Dosisøgning ugentligt med 2 mg/kg/døgn til højst 10 mg/kg/døgn.
 • < 20 kg: Initialt 2 mg/kg/døgn. Dosisøgning ugentligt med 2 mg/kg/døgn til højst 12 mg/kg/døgn.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer før næste dosis.
 • Seponering bør ske gradvis, fx nedtrapning af daglig dosis svarende til 200 mg/uge.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. og 3. grad.
 • Syrup indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepiletika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Kardielle overledningsforstyrrelser og aktuel eller tidligere alvorlig hjertesygdom, fx myokardieinfarkt eller hjertesvigt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Dobbeltsyn.
Kvalme.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Tinnitus.
Nystagmus, Sløret syn.
Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Balanceforstyrrelser, Kraftesløshed, Træthed.
Faldtendens.
Muskelkramper.
Ataksi, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor.
Depression, Dysartri, Døsighed, Irritabilitet, Kognitiv dysfunktion, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflagren, Atrieflimren, AV-blok, Bradykardi.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Dyskinesier.
Aggressivitet, Agitation, Eufori, Hallucinationer, Psykose, Suicidaladfærd.
Synkope.
Ikke kendt hyppighed Agranulocytose.
Ventrikulær takykardi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget PR-interval  (dosisrelateret).
Kramper.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • PR-forlængelse kan muligvis forværres ved samtidig administration af andre lægemidler, der kan forårsage PR-forlængelse.
 • Kraftige enzyminduktorer, fx rifampicin og naturlægemidler med perikon, kan reducere plasmakoncentrationen af lacosamid i moderat grad. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Øger den langsomme inaktivering af de spændingsstyrede natriumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Steady state inden for 3 døgn.
 • Metaboliseres delvis i leveren til inaktive metabolitter via CYP2C19.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 100%.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Infusionsvæske. pH 3,5-4,5 


Håndtering 

Infusionsvæske 

 • Forligelighed ved infusion
  Blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske. Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller farmaka

 

Holdbarhed 

Syrup 

 • ikke opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

 

Infusionsvæske 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Lacosamidfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  150 mgfilmovertrukne tabletter  200 mgsyrup  10 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  10 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Konservering:
Smag:
Jordbær : syrup 10 mg/ml
Andre:
Aspartam : syrup 10 mg/ml
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, syrup 10 mg/ml
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Firma

Tilskud

Tabletter og syrup 

 

Klausuleret tilskud til patienter med: 

 

 • Epileptiske anfald, hvor behandling med antiepileptika med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Derudover til velbehandlede patienter, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et antiepileptikum med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 026571
14 stk. (blister)
138,70 9,91 59,45
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 026582
56 stk. (blister)
473,55 8,46 50,74
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 026593
14 stk. (blister)
250,35 17,88 53,64
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 026605
56 stk. (blister)
920,05 16,43 49,29
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 550317
56 stk. (blister) (Abacus)
921,40 16,45 49,36
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 026627
56 stk. (blister)
1.366,50 24,40 48,80
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 040802
56 stk. (blister) (2care4)
1.368,55 24,44 48,88
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 047773
56 stk. (blister) (Orifarm)
1.361,00 24,30 48,61
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 114051
56 stk. (blister) (Abacus)
1.343,00 23,98 47,96
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 457771
56 stk. (blister) (Paranova)
1.341,65 23,96 47,92
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 026638
56 stk. (blister)
1.813,00 32,38 48,56
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 073371
56 stk. (blister) (Paranova)
1.819,15 32,48 48,73
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 395295
56 stk. (blister) (2care4)
1.819,15 32,48 48,73
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 398259
56 stk. (blister) (Orifarm)
1.812,00 32,36 48,54
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 585183
56 stk. (blister) (Abacus Medi
1.819,15 32,48 48,73
(B) syrup 10 mg/ml 425729
200 ml
406,40 2,03 60,96
(B) syrup 10 mg/ml 593030
200 ml (2care4)
404,20 2,02 60,63
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 026560
20 ml
400,60 20,03 600,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
SP, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 10,2
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
SP, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,1 x 13,3
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
SP, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7,1 x 15
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
SP, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7,8 x 16,7
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...