Budesonid "Sandoz"

R01AD05
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 32 mikrogram eller 64 mikrogram budesonid i renset vand. 

Doseringsforslag

Allergisk og non-allergiskrhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl. eller 128 mikrogram i hvert næsebor 1 gang dgl. evt. om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Næsesprayen omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Nasal irritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (fx urticaria, allergisk dermatitis, angioødem)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Glaukom, Katarakt, Sløret syn
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Systemiske steroidbivirkninger**
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Nasal septumperforation* Nasale ulcera
Hud og subkutane væv Purpura

* Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde ses perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

** Systemiske steroidbivirkninger er set i sjældne tilfælde ved brug af budesonid, specielt ved længere tids brug af høje doser. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Budesonid "Sandoz"

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af budesonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 4.500 1. trimester-eksponerede, hvor budesonid har været anvendt intranasalt. Forekomsten af lette hjertemisdannelser synes marginalt forhøjet. Formentlig beror dette på en statistisk tilfældighed, da antallet af hjertemisdannelser ikke er forhøjet ved anvendelse som inhalation. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3860

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Dosisafhængig nedsættelse af binyrebarkfunktionen ses først efter daglig indgift af 2.000 mikrogram. 

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra næseslimhinden samt fra mave-tarm-kanalen efter synkning.
 • Metaboliseres i leveren med udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis
Konservering
32 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Konservering
64 mikrogram/dosis
Konservering
64 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis 080594
120 doser
217,10 1,81 11,31
(B) næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis  (Orifarm) 541364
120 doser
Udgået 18-09-2023
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis 068188
120 doser
307,85 2,57 8,02
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis  (Orifarm) 156068
120 doser
414,00 3,45 10,78
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis 068199
3 x 120 doser
482,75 1,34 4,19
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis  (Orifarm) 457605
3 x 120 doser
510,00 1,42 4,43

Substitution

næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis
Budesonid "2care4" (Parallelimport), Budesonid, næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis Genordn. J
 
næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
Budesonid "2care4" (Parallelimport), Budesonid, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis Genordn. J
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3860. Alhussien AH, Alhedaithy RA, Alsaleh SA. Safety of intranasal corticosteroid sprays during pregnancy: an updated review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275(2):325-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29164323 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...