Robinul®

A03AB02
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af kolinerge virkninger ved anæstesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,2 mg glycopyrroniumbromid. 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medicinering 

Voksne. 4-5 mikrogram/kg legemsvægt, højst 400 mikrogram.  

Børn. 4-8 mikrogram/kg legemsvægt, højst 200 mikrogram.  

 

Gives som i.m. injektion ca. 1 time før anæstesi eller som i.v. injektion umiddelbart før anæstesiindledning. Ved peroperativ medicinering kan den intravenøse indgift gentages efter behov. 

Kontraindikationer

Kontraindiceret ved en række tilstande, der kan forværres af den antikolinerge effekt. Herunder: 

 • Snævervinklet glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Prostatahyperplasi
 • Paralytisk ileus
 • Pylorusstenose.

Forsigtighedsregler

 • Øget bivirkningsrisiko ved brug til børn, ældre og patienter med Downs syndrom.
 • Generel forsigtighed ved reflukssygdom, diarré, colitis ulcerosa, AMI, hypertension og tilstande med takykardi.
 • På grund af den svedhæmmende effekt, bør patienter med forhøjet temperatur observeres nøje.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Ventrikulære arytmier Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Nyrer og urinveje Urinretention
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem

Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Glycopyrron har en kort halveringstid og absorberes dårligt fra tarmen. Det er ikke sandsynligt, at barnet ved amning vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

 • Symptomer på neuromuskulær blokade behandles med neostigmin.
 • I visse tilfælde forekommer lette cerebrale symptomer, pupildilatation, konfusion og excitation.
 • Da glycopyrron indeholder kvartært nitrogenatom, er overdoseringssymptomer perifere og ikke centrale.
 • Physostigmin er en tertiær amin og passerer blod-hjernebarrieren og skal derfor ikke anvendes ved overdosering med glycopyrron.

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist). 

Virkningsvarighed ca. 4 timer efter i.v. eller i.m. injektion. 

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 30-90 minutter.
 • 65-80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2-4. 

 

Håndtering
Forligelighed ved infusion:
 Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml 533489
10 x 1 ml
267,80 26,78 40,17

Substitution

injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml
Glycopyrronium brom Martindale Unimedic Pharma, Glycopyrroniumbromid, injektionsvæske, opl. 200 mikrogram/ml
 
 
 

Revisionsdato

08.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...