Salazopyrin®

Salazopyrin Entabs
A07EC01
 
 

Middel med antiinflammatorisk virkning ved colitis ulcerosa og reumatoid artritis. 

Anvendelsesområder

Tabletter: 

  

Enterotabletter: 

 • Reumatoid artritis
 • Juvenil idiopatisk polyartritis eller spondyloartropati med perifer artritis, hvor NSAID og/eller steroidbehandling ikke har haft effekt.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) sulfasalazin. 

Salazopyrin® Entabs®, enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 500 mg sulfasalazin. 

Doseringsforslag

Colitis ulcerosa 

Tabletter 

 • Voksne
  • Initialt 500 mg 2-4 gange dgl.
  • Vedligeholdelsesdosis 1 g 2-4 gange dgl.
 • Børn
  • Initialt 40-60 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-6 doser.
  • Vedligeholdelsesdosis 20-30 mg/kg/døgn fordelt på 3-6 doser.

 

Reumatoid artritis 

Enterotabletter 

 • Voksne
  • Initialt 500 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.
  • Døgndosis øges til 1.000 mg 2 gange dgl.
   En døgndosis på 4 g bør ikke overskrides.
   Terapeutisk virkning kan først forventes efter behandling i 2-3 måneder.
 • Børn ≥ 6 år
  • Initialt 12-15 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser.
   Dosis øges gradvist ugentligt over 4 uger til vedligeholdelsesdosis.
  • Vedligeholdelsesdosis 50 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser, dog højst 2 g i døgnet.

 

Juvenil idiopatisk polyartritis, spondyloartropati med perifer artritis 

Enterotabletter 

 • Børn ≥ 6 år
  • Initialt 12-15 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser. Dosis øges gradvist ugentligt over 4 uger til vedligeholdelsesdosis.
  • Vedligeholdelsesdosis 50 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser, dog højst 2 g i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Enterotabletter
  • Skal synkes hele med rigeligt vand
  • Kan tages med eller uden mad
  • Enterotabletterne må ikke tygges eller knuses.

 

 • Tabletter
  • Tabletterne tages jævnt fordelt over døgnet, bedst i forbindelse med måltiderne.
  • Tabletterne kan knuses og opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for sulfasalazininduceret nyreskade. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for mesalazin-derivater og antibakterielle sulfonamider, som sulfamethoxazol, sulfamethizol og dapson, da krydsallergi er beskrevet
 • Akut intermitterende porfyri
 • Tidligere eller aktuelle tegn på knoglemarvspåvirkning
 • Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.

Forsigtighedsregler

 • Svær allergi eller astma bronchiale.
 • Anbefales ikke til børn med manifest systemisk juvenil reumatoid artritis, da det kan medføre serumsygdomslignende reaktioner.
 • Visse typer bløde kontaktlinser kan misfarves under behandlingen.
 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for salicylater og andre sulfonamider, som carboanhydrasehæmmere, furosemid, proteinkinasehæmmere, thiazider, triptaner og sulfonylurinstoffer, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Ved allergiske reaktioner som feber og lymfadenopati, hvor en anden årsag ikke kan identificeres, bør sulfasalazin seponeres.
 • Ved udvikling af ny infektion under behandlingen bør patienten monitoreres omhyggeligt. Ved udvikling af alvorlig infektion bør sulfasalazin seponeres.
 • Sulfasalazin kan give falsk forhøjet indhold af normetanefrin i urinen. Andre test, hvor der anvendes NAD(H) eller NADP(H) med UV-absorbans ved 340 nanometer, kan også vise interferens, fx test for urinstof, ammoniak, LDH, glucose, ALAT, ASAT eller tyroksin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Infertilitet  (kun mænd og reversibel)
Hud og subkutane væv Purpura Hudkløe, Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Folsyremangel
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær Døsighed, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Diarré
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Muskelsvaghed
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Depression
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø, Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftig gulfarvning af urin og tårevæske
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder DRESS-syndrom), Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Porfyri
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Myelodysplastisk syndrom
Hjerte Myocarditis, Pericarditis
Lever og galdeveje Fulminant levercellenekrose
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Encefalopati
Psykiske forstyrrelser Psykose
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Nyresten
 • Fulminant levercellenekrose er set med potentielt letalt udfald.
 • Alvorlige hypersensitivitetsreaktioner kan optræde isoleret eller involvere indre organer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Salazopyrin®
 • Bredspektrede antibiotika kan hæmme den bakterielle spaltning i tarmen og dermed nedsætte biotilgængeligheden af sulfapyridin.
 • Samtidig indgift af azathioprin og sulfasalazin kan medføre øget forekomst af leukopeni, og det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af azathioprin.
 • Behandling med sulfasalazin kan medføre faldende folsyrekoncentration.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af medfødte misdannelser. Nogle data antyder desuden en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan meget vel fortolkes som confounding by indication, og en velindiceret behandling bør fortsætte under graviditeten. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4159

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er få meddelelser om bivirkninger hos barnet, bl.a. et tilfælde af formodet idiosynkratisk allergisk reaktion. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Salazopyrin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Salazopyrin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hovedparten af sulfasalazin spaltes af bakterielle enzymer i colon til sulfapyridin og mesalazin.
 • Det synes at være uomdannet substans og/eller sulfapyridin, der er de aktive komponenter ved behandling af reumatoid artritis, hvorimod det synes at være mesalazin, der er den terapeutisk aktive komponent ved behandling af colitis ulcerosa.
 • Mezalazins virkningsmekanisme er ikke endeligt fastlagt. Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

Ca. 20 % sulfasalazin absorberes fra tyndtarmen, men hovedparten spaltes af bakterielle enzymer i colon til sulfapyridin og mesalazin: 

 

Sulfapyridin 

 • Absorberes hurtigt.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Mesalazin 

 • 30-50 % absorberes.
 • < 8 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 500 mg, Pfizer  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 
enterotabletter 500 mg, Pfizer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Salazopyrin
162354
100 stk.
138,30 1,38 5,53
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Salazopyrin
424432
300 stk.
394,65 1,32 5,26
(B) enterotabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Salazopyrin Entabs
107219
100 stk.
151,00 1,51 6,04
(B) enterotabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Salazopyrin Entabs
374835
300 stk.
262,45 0,87 3,50

Substitution

tabletter 500 mg
Salazopyrina (Parallelimport), Sulfasalazin, tabletter 500 mg Genordn. B
 
enterotabletter 500 mg
Sulfasalazin "Hexal" HEXAL, Sulfasalazin, enterotabletter 500 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500 mg

Præg:
KPh, 101
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 13,8 x 13,8
tabletter 500 mg
 
 
 

Enterotabletter  500 mg

Præg:
KPh, 102
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,9 x 18,4
enterotabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4159. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol. 2008; 25:271-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242053 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...