Alvesco®

R03BA08
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 80 mikrogram eller 160 mikrogram ciclesonid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.
 • Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (80-160 mikrogram i døgnet) eller middeldosis (160-320 mikrogram i døgnet).
 • Højst anbefalede dosis er 1.280 mikrogram i døgnet.

Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518)

 

Bemærk: 

 • Før ibrugtagning eller hvis sprayen ikke har været brugt i over en uge, afgives 3 pust ud i luften, før sprayen anvendes.
 • Kan doseres i åndingsbeholder (spacer). Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".
Referencer: 2518

Instruktioner

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved infektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Talebesvær.
Eksem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem).
Hypertension.

  

 • Palpitationer er hovedsageligt set ved samtidig behandling med midler, der har kendt hjertepåvirkning (fx theophyllin).
 • Paradoks bronkospasme ses i enkelte tilfælde ved inhalation.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4 og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske eksponering af den aktive metabolit (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). Kombination med potente CYP3A4-hæmmere bør undgås.
Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Inhalationssteroider anses generelt som sikre under graviditeten, men der er ikke specifikke data for ciclesonid. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Prodrug med ringe glukokortikoidreceptoraktivitet. Omdannes af esteraser i lungerne til den aktive metabolit C21-des-methylpropionyl-ciclesonid. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption fra luftvejene er ringe.
 • Oral biotilgængelighed < 0,5% (ciclesonid) og < 1% (aktiv metabolit).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Inhalationsspray, opløsning kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®

Indholdsstoffer

Ciclesonidinhalationsspray, opløsning  80 mikrogram/dosisinhalationsspray, opløsning  80 mikrogram/dosis  (Orifarm) inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosisinhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 80 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 80 mikrogram/dosis  (Orifarm) , inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis  (2care4) , inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsspray, opløsning 80 mikrogram/dosis 536993
120 doser
351,65 2,93 5,86
(B) inhalationsspray, opløsning 80 mikrogram/dosis  (Orifarm) 567395
120 doser
351,60 2,93 5,86
(B) inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis 081801
120 doser
392,15 3,27 3,27
(B) inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 152016
120 doser (2 x 60)
345,00 2,88 2,88
(B) inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis  (2care4) 566323
120 doser
347,00 2,89 2,89
(B) inhalationsspray, opløsning 160 mikrogram/dosis  (Orifarm) 520776
120 doser
342,60 2,86 2,86

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  80 mikrogram/dosis

Farve: Brun
Mål i mm: 27 x 77
Alvesco® 80 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Alvesco® 80 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis

Farve: Rød
Mål i mm: 27 x 77
Alvesco® 160 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Alvesco® 160 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2021; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)

 
 

Revisionsdato

24.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...