Desloratadin "Stada"

R06AX27
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (filmovertrukken) desloratadin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 5 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Anvendes med forsigtighed ved svær nyreinsufficiens.  

Nedsat leverfunktion

Aerius® oral opløsning: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved mulig øget risiko for kramper - fx kramper i anamnesen eller i familien eller ved anvendelse til små børn.
 • Seponeres 4 dage før priktest.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Desloratadin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Hyperaktivitet, Somnolens Søvnløshed
Ikke kendt hyppighed
Øjne Øjentørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Lever og galdeveje Icterus
Undersøgelser Forlænget QT-interval* Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Humørforstyrrelser
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) teoretisk kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
 • Feber, diarré og søvnløshed er set som almindelige bivirkninger hos børn under 2 år.
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Desloratadin "Stada"

Forsigtighed ved samtidig indtag af alkohol. Et klinisk studie har ikke kunne påvise interaktion med alkohol, men alkoholintolerans og alkoholforgiftning er blevet indberettet ved samtidig brug af desloratadin. 

AUC for desloratadin kan øges med 50 % ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Der er for desloratadin data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For loratadin er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af Aerius® (oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3914, 3915, 3916, 3917, 4874

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ikke specifikke data for desloratadin. Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og desloratadin er ca. 0,5 %. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af Aerius® (oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Desloratadin "Stada".Alkohol kan muligvis påvirke virkningen af Desloratadin "Stada". Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Desloratadin "Stada". 

Alkohol kan muligvis påvirke virkningen af Desloratadin "Stada".  

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Desloratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Desloratadin er den aktive, og mere potente, hovedmetabolit af loratadin. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metabolismen er ufuldstændigt belyst, men desloratadin hæmmer ikke CYP3A4 eller CYP2D6.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 27 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug .

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret ved kroniske, allergiske sygdomme.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane)
Desloratadin "Stada"
376752
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane)
Desloratadin "Stada"
446275
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane)
Desloratadin "Stada"
111300
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Sandoz" Sandoz, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4874. Andersson NW, Poulsen HE, Andersen JT. Desloratadine Use During Pregnancy and Risk of Adverse Fetal Outcomes: A Nationwide Cohort Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32142963 (Lokaliseret 18. oktober 2023)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3914. Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al. Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2008; 31(9):775-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18707192 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3915. Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV. Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort. Am J Ther. 2006; 13(4):320-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858167 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3916. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001. Morb Mortal Wkly Rep. 2004; 53(10):219-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15029117 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3917. Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(6):1239-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789223 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...