Timogel øjengel, endosis

S01ED01
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjengel i enkeltdosisbeholder. 1 g indeholder 1 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om morgenen.
 • Bemærk: Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med timolol som eneste middel.

 

Bemærk: 

 • Behandlingen kan kombineres med prostaglandinanaloger, miotika samt med adrenalin eller dipivefrin lokalt og/eller carboanhydrasehæmmere lokalt eller systemisk.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Der bør være et interval på mindst 5 min. mellem inddrypning af forskellige øjendråber, og timololøjengel bør gives til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kan kontrolleres med pacemaker
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Bør pga. manglende erfaring ikke anvendes til børn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Blefaritis, Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjentørhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Svimmelhed.
Depression.
Dyspnø.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier*, AV-blok*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*.
Tinnitus*.
Choroidealøsning**, Corneaerosion***, Dobbeltsyn*.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem).
Forværret myasthenia gravis*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Hukommelsesbesvær, Paræstesier*.
Bronkospasme*, Respirationsdepression*.
Alopeci*.
Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Ødemer.
Ikke kendt Bradykardi*.
Abdominalsmerter*.
Svimmelhed*.
Hukommelsesbesvær*.
Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet*.
Dyspnø*.
Synkope*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati.  

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika samt CYP2D6-hæmmere (bl.a. fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Risiko for mydriasis ved samtidig behandling med øjendråber med adrenalin.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er data for < 200 eksponeret i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Virkningen indtræder efter 20-30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer (øjendråber) hhv. 24 timer (øjengel).
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i nogen grad.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjengelen bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Timololøjengel, endosis  1 mg/g  (2care4) øjengel, endosis  1 mg/g  (Nordic Prime)

Hjælpestoffer

Andre:
Carbomer 974P : øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) , øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime)
Lysinmonohydrat : øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) , øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime)
Natriumacetat : øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) , øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime)
Polyvinylalkohol : øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) , øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime)
Sorbitol : øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) , øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime)
Sterilt vand : øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) , øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjengel, endosis 1 mg/g  (2care4) 087008
30 stk.
144,25 4,81
(B) øjengel, endosis 1 mg/g  (Nordic Prime) 487113
30 stk.
144,60 4,82

Substitution

øjengel, endosis 1 mg/g
Timosan Depot Santen, Timolol, øjengel, endosis 1 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 25. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

03.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...