Rivotril®

N03AE01
 
 

Antiepileptikum af benzodiazepingruppen. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 2 mg (krydskærv) clonazepam,. 

Orale dråber. 1 ml indeholder 2,5 mg clonazepam i propylenglycol (1 ml = 25 dråber). 

Doseringsforslag

Epilepsi og spasticitet 

 • Voksne. Initialt 0,5 mg dgl., øges med 0,5 mg hver 3. dag til højst 6 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Initialt 0,01-0,025 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser stigende til vedligeholdelsesdosis 0,05-0,1 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser.


Bemærk: Seponering bør ske gradvis over uger til måneder, afhængig af dosisstørrelse for at undgå abstinenssymptomer med provokation af anfald. 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • myastenia gravis
 • porfyri
 • depression.

Behandling med clonazepam er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd. 

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Fysisk og psykisk afhængighed, Toleransudvikling.
Almindelige (1-10%) Ataksi.
Muskelsvaghed.
Nystagmus.
Somnolens.
Svimmelhed, Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Alopeci.
Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx eufori, aggressivitet, angst, hallucinationer, søvnforstyrrelser), Talebesvær.
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær.
Synsforstyrrelser  (dobbeltsyn).
Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Inkontinens.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens, Hjertestop.

Øget bronkial- og spytsekretion ses især hos børn. 


I sjældne tilfælde ses aggravation og provokation af generaliserede krampeanfald. Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Interaktioner

Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin og opioider. Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.  

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne og Benzodiazepiner (anxiolytika).  

Referencer: 3711, 4211

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Benzodiazepin. Aktiverer GABA-A-receptoren og hæmmer derved den postsynaptiske celle ved at øge Cl--indstrømning.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 3 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 30-40 timer.
 • < 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika) og tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Clonazepamtabletter  0,5 mgtabletter  0,5 mg  (2care4) tabletter  0,5 mg  (Orifarm) tabletter  2 mgtabletter  2 mg  (2care4) orale dråber  2,5 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : orale dråber 2,5 mg/ml
Smag:
Fersken : orale dråber 2,5 mg/ml
Andre:
Lactose : tabletter 0,5 mg, tabletter 0,5 mg  (2care4) , tabletter 0,5 mg  (Orifarm) , tabletter 2 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af: 

 • Epilepsi.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 593392
150 stk.
95,05 10,14
(A) tabletter 0,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 140482
150 stk. (blister)
Udgået 15-06-2020
(A) tabletter 0,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 415389
150 stk. (blister)
95,05 10,14
(A) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 593434
100 stk.
100,90 4,04
(A) tabletter 2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 486021
105 stk. (blister)
103,00 3,92
(A) orale dråber 2,5 mg/ml 593467
10 ml
49,50 15,84

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
ROCHE, 0,5
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
ROCHE, 2
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 6. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...