Dicloxacillin "Orion"

J01CF01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx infektion i 

 • hud
 • bindevæv
 • knogler.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg eller 500 mg dicloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1.000 mg 4 gange dgl.
 • Ved svære og alvorlige infektioner kan dosis øges til maksimalt 6.000 mg dgl.

Børn 

 • 20-40 kg: 250 mg 3-4 gange dgl. Ved alvorlige infektioner kan den daglige dosis fordobles.
 • Over 40 kg: 500 mg 3-4 gange dgl. Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til 6.000 mg dgl.

Bemærk:  

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Tages på tom mave 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid for at opnå bedst mulig virkning.
 • Bør ikke tages lige før sengetid eller i liggende stilling pga. risiko for halsbrand eller maveirritation.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Det frarådes at anvende kapsler til børn med legemsvægt < 20 kg.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed pga. øget risiko for bivirkningen neurotoksicitet. Dosisjustering kan være nødvendig. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.  

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forværring af ødemtendens på grund af natriumindholdet.
 • Ved indgift af høje doser til ældre patienter er der set reversibel forhøjelse af P-kreatinin. Derfor bør nyrefunktionen kontrolleres før og under behandlingen af denne gruppe patienter.
 • Bør ikke anvendes til nyfødte, da der er utilstrækkelig dokumentation for dosis.
 • Natriumindhold
  • En 250 mg kapsel indeholder 0,6 mmol natrium, som svarer til ca. 35 mg natriumchlorid.
  • En 500 mg kapsel indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til ca. 64 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Immunsystemet Urticaria
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt Proteinuri
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Flebitis, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Pseudomembranøs colitis, Ulcerationer i øsofagus Smerter i svælg og strube, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Temperaturstigning
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Serumsyge
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper
Nervesystemet Status epilepticus
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Laryngal ødem, Laryngospasme Hvæsen, Nysen
Vaskulære sygdomme Hypotension, Kredsløbskollaps  (og død)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Neurotoksicitet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Encefalopati
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis

Nefropati er generelt reversibel ved øjeblikkelig seponering af dicloxacillin. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dicloxacillin "Orion"
 • Penicilliners baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Dicloxacillin kan nedsætte den antikoagulerende virkning af warfarin. Derfor bør INR monitoreres tæt under samtidig behandling med warfarin.
 • I sjældne tilfælde kan systemisk antibiotika nedsætte virkningen af p-piller ved at påvirke re-absorptionen i tarmen.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4731

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,3 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på:
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske streptokokker
   • β-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus
  • Er ca. 10 gange mindre aktiv i form af 10 gange højere MIC-værdier end benzylpenicillin over for grampositive bakterier og er derfor kun indiceret ved infektioner med penicillinaseproducerende stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • Ca. 75 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 35-76 % absorberes. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 250 mg, Orion Pharma  
hårde kapsler 500 mg, Orion Pharma  
Mad og drikke

Mad og drikke

Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Indtagelse sammen med et måltid kan medføre lidt nedsat virkning.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 250 mg 592181
30 stk.
86,85 2,90 23,16
(B) hårde kapsler 500 mg 384157
30 stk.
56,20 1,87 7,49
(B) hårde kapsler 500 mg 076009
50 stk.
96,90 1,94 7,75
(B) hårde kapsler 500 mg 438175
100 stk.
145,65 1,46 5,83

Substitution

hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
 
hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Y, 14
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 17,2
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Hårde kapsler  500 mg

Præg:
Y, 15
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,3
hårde kapsler 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...