Dicloxacillin "Orion"

J01CF01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx infektion i 

 • hud
 • bindevæv
 • knogler.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg eller 500 mg dicloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 3-4 gange dgl.
Børn. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser. 

 

Det frarådes at anvende kapsler til børn med legemsvægt < 20 kg. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne bør synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med et glas vand.
 • Indtagelse sammen med et måltid kan medføre let reduceret virkning.
 • Se endvidere penicilliner.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed pga. øget risiko for bivirkningen neurotoksicitet. 

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til:  

  Voksne. 750 mg 3-4 gange dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.  

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forværring af ødemtendens på grund af natriumindholdet.
 • Ved indgift af høje doser til ældre patienter er der set reversibel forhøjelse af P-kreatinin. Derfor bør nyrefunktionen kontrolleres før og under behandlingen af denne gruppe patienter.
 • Bør ikke anvendes til nyfødte, da der er utilstrækkelig dokumentation for dosis.
 • Natriumindhold
  • En 250 mg kapsel indeholder 0,6 mmol natrium, som svarer til ca. 35 mg natriumchlorid.
  • En 500 mg kapsel indeholder 1,1 mmol natrium, som svarer til ca. 64 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Smerter.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Flebitis, Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Pseudomembranøs colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Letargi.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Serumsyge.
Artralgi, Kramper.
Status epilepticus.
Bronkospasme, Laryngal ødem, Laryngospasme.
Hypotension, Kredsløbskollaps  (og død).
Ikke kendt Oral candidiasis.
Hepatotoksicitet.
Neurotoksicitet.
Muskelkramper.
Encefalopati.
Konfusion.

Nefropati er generelt reversibel ved øjeblikkelig seponering af dicloxacillin. 

Interaktioner

 • Penicilliners baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger serumkoncentrationen af penicilliner.
 • Dicloxacillin kan nedsætte den antikoagulerende virkning af warfarin. Derfor bør INR monitoreres tæt under samtidig behandling med warfarin.
 • I sjældne tilfælde kan systemisk antibiotika nedsætte virkningen af p-piller ved at påvirke re-absorptionen i tarmen.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på penicillinaseproducerende stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 30-60 minutter.
 • Ca. 75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 35-76% absorberes. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.

Indholdsstoffer

Dicloxacillinhårde kapsler  250 mghårde kapsler  500 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 250 mg, hårde kapsler 500 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 250 mg, hårde kapsler 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 250 mg 592181
30 stk.
55,85 1,86 14,89
(B) hårde kapsler 500 mg 384157
30 stk.
45,05 1,50 6,01
(B) hårde kapsler 500 mg 076009
50 stk.
70,65 1,41 5,65
(B) hårde kapsler 500 mg 438175
100 stk.
133,85 1,34 5,35

Substitution

hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 250 mg
 
hårde kapsler 500 mg
Dicillin Sandoz, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "2care4" (Parallelimport), Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Alternova" Alternova, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
Dicloxacillin "Bluefish" Bluefish, Dicloxacillin, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Y, 14
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 17,2
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Hårde kapsler  500 mg

Præg:
Y, 15
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,3
hårde kapsler 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)

 
 

Revisionsdato

15.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...