β-laktamase-stabile penicilliner med virkning på penicillinasedannende stafylokokker

J01CF

Revideret: 27.06.2023

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Cloxacillin Cloxacillin "Macure"
Macure Pharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 x 1 g   61,76 123,52
Cloxacillin Cloxacillin "Stragen"
Stragen Nordic
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   55,09 110,17
Cloxacillin Cloxacillin "Stragen"
Stragen Nordic
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g 10 stk.   75,11 75,11
Cloxacillin Cloxacillin "Vital Pharma Nordic"
Vital Pharma Nordic
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g 1 stk.   90,25 90,25
Dicloxacillin Dicloxacillin "Alternova"
Alternova
hårde kapsler  250 mg 30 stk.   5,31 42,48
Dicloxacillin Dicloxacillin "Alternova"
Alternova
hårde kapsler  500 mg 30 stk.   2,10 8,40
Dicloxacillin Dicloxacillin "Alternova"
Alternova
hårde kapsler  500 mg 50 stk.   2,79 11,16
Dicloxacillin Dicloxacillin "Alternova"
Alternova
hårde kapsler  500 mg 100 stk.   1,89 7,57
Dicloxacillin Dicloxacillin "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  250 mg 30 stk. (blister)   2,96 23,71
Dicloxacillin Dicloxacillin "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  500 mg 30 stk. (blister)   3,01 12,03
Dicloxacillin Dicloxacillin "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  500 mg 50 stk. (blister)   1,95 7,80
Dicloxacillin Dicloxacillin "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  500 mg 100 stk. (blister)   1,46 5,85
Dicloxacillin Dicloxacillin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  250 mg 30 stk.   2,90 23,16
Dicloxacillin Dicloxacillin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  500 mg 30 stk.   1,87 7,49
Dicloxacillin Dicloxacillin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  500 mg 50 stk.   1,94 7,75
Dicloxacillin Dicloxacillin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  500 mg 100 stk.   1,46 5,83
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  1 g 21 stk.   11,86 23,71
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  1 g 30 stk.   12,19 24,37
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk.   9,42 37,67
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   2,95 11,78
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk.   9,55 25,46
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  750 mg 30 stk.   9,28 24,74
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  750 mg 50 stk.   9,05 24,14
Flucloxacillin Flucloxacillin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  750 mg 100 stk.   8,75 23,32
 
 
Gå til toppen af siden...