Nystimex

A07AA02
 
 

Svampemiddel til lokal anvendelse ved candidiasis. 

Anvendelsesområder

Oral og gastro-intestinal infektion forårsaget af nystatinfølsomme svampe. 

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 100.000 IE nystatin. 

Doseringsforslag

Oral candidose 

 • Voksne, børn og spædbørn. 100.000 IE 4 gange dgl.
 • Hos betandede patienter anvendes præparater uden saccharose for at undgå cariesudvikling.

 

Bemærk: 

 • Suspension holdes i munden så længe som muligt, før den synkes.
 • Hos spædbørn kan suspensionen gives dråbevis eller fortyndes med vand og smøres på læsionerne.
 • Behandlingsvarighed sædvanligvis 1-2 uger for akutte infektioner og 4-6 uger ved kroniske infektioner.
 • Der kan være behov for at gentage behandlingen, hvorfor behandlingsrespons skal kontrolleres efter endt behandlingen.


Gastro-intestinal infektion 

 • Voksne. 500.000 IE - 1 mill. IE 3 gange dgl.
 • Børn og spædbørn. 100.000 IE 4 gange dgl.

Bemærk: 

 • Suspensionen synkes straks.
 • For at undgå genopblussen af candidose skal behandlingen fortsætte 2-3 dage efter symptomophør.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem, Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose

Bemærk vedr. Nystimex: Cariesrisiko pga. højt sukkerindhold. 

Kunstige sukkerstoffer kan påvirke blodsukkerniveauet hos personer diabetes. Allergi kan forekomme overfor smags- og konserveringsmidler.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Nystimex
 • In vitro reduceres effekten af nystatin og chlorhexidin ved samtidig behandling. som derfor ikke anbefales.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe efter såvel oral som lokal anvendelse. For oral anvendelse er der data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Nystimex påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Nystimex påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Fungistatisk og fungicidt in vitro over for forskellige gærtyper og gær svampe. Har ingen aktivitet over for bakterier, protozoer eller virus. Alle Candida-arter er umiddelbart følsomme overfor nystatin. Der er ikke kendskab til resistensudvikling. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Flasken omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned under 25°C.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
oral suspension 100.000 IE/ml
Konservering
Smag
100.000 IE/ml  (2care4)
Konservering
Smag
100.000 IE/ml  (Abacus)
Konservering
Smag
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) oral suspension 100.000 IE/ml
Nystimex
071359
100 ml (uden sukker)
107,60 1,08 16,14
(B) oral suspension 100.000 IE/ml  (2care4)
Nystimex
154875
100 ml (uden sukker)
275,45 2,75 41,32
(B) oral suspension 100.000 IE/ml  (Abacus)
Nystimex
566080
100 ml (uden sukker)
137,00 1,37 20,55

Substitution

oral suspension 100.000 IE/ml
Nystatin "Orifarm" Orifarm Generics, Nystatin, oral suspension 100.000 IE/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...