Acarizax

V01AA03
 
 

Allergenekstrakt til behandling af husstøvmideudløst allergi. 

Anvendelsesområder

Patienter med positiv hudpriktest og/eller specifikt IgE over for husstøvmide med mindst en af flg. tilstande: 

 • Voksne og børn > 12 år. Vedvarende moderat til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis trods symptomlindrende behandling.
 • Voksne. Husstøvmideudløst allergisk astma, som ikke er velkontrolleret ved inhalationssteroider, og forbundet med let til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis.

 

Bør kun anvendes, når behandlingen indledes af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 12 SQ-HDM (House Dust Mite). Standardiseret allergenekstrakt fra Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år.  

 • 1 tablet dgl.
 • Klinisk effekt kan forventes efter 8-14 uger.
 • Det anbefales at fortsætte behandlingen i 3 år.
 • Hvis der efter 1 års behandling ikke er set effekt, er der ikke indikation for at fortsætte behandlingen.

 

Bemærk: 

 • Tabletten skal lægges under tungen. Synkning bør undgås i 1 minut efter placering under tungen.
 • Undgå at drikke eller spise efter placering under tungen.
 • Efter opløsning i munden synkes med spyttet.
 • Vent yderligere 5 minutter med at spise eller drikke.
 • Erfaring savnes vedr. patienter > 65 år.
 • Allergisk astma: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Instruktioner

 • Sørg for hænderne er tørre, når dette lægemiddel håndteres.
 • Umiddelbart efter åbning af folien placeres den frysetørrede sublinguale tablet under patientens tunge, hvor den vil blive opløst.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret astma.
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s tyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Immundefekttilstande.
 • Maligne sygdomme.
 • Alvorlige inflammatoriske tilstande i mundhulen, fx
  • oral lichen planus
  • orale sår
  • svær oral mykose.

Forsigtighedsregler

 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn med efterfølgende observation i mindst 30 min.
 • Akutberedskab omfatter adrenalin.
 • Evt. reduktion af øvrig igangværende astmabehandling skal ske gradvist.
 • Astma skal stabiliseres før og under behandling, og behandlingsstart udskydes til mindst 3 måneder efter en svær eksacerbation.
 • Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning.
 • Indikation bør nøje overvejes hos patienter, der har haft systemisk reaktion ved subkutan husstøvmide-immunterapi.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er lokale allergiske reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og aftager igen ved fortsat behandling (1-3 mdr.). 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øre og labyrint Ørekløe
Mave-tarm-kanalen Mundhulegener
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener, Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjenkløe
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser, Smerter i mund og svælg, Smerter i tungen, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Oral paræstesi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dysfoni, Dyspnø, Faryngalt ødem, Laryngitis Pharyngitis, Rhinitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Øregener
Øjne Allergisk conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Øget spytsekretion
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Nysen, Rhinoré, Tonsillær hypertrofi
Hud og subkutane væv Erytem
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Eosinofil øsofagitis
Immunsystemet Angioødem
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngal ødem

Interaktioner

Anden medicin sammen med Acarizax

Samtidig behandling med symptomlindrende medicin kan øge patientens toleranceniveau over for immunterapi. Der skal tages højde for dette ved seponering af disse lægemidler. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs kommer systemiske bivirkninger.  

Baggrund: Der er data fra omkring 400 kvinder, som har været behandling med allergen immunterapi på et tidspunkt i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko.  

Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4404, 4405

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM, ALK  Ingen kærv
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM, ALK (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM, ALK (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM, ALK (Abacus)  kærv: ikke oplyst
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM, ALK (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Undgå at drikke eller spise efter placering under tungen.

Vent yderligere 5 minutter med at spise eller drikke.

Administration

Lægges under tungen.

Synkning bør undgås i 1 minut efter placering under tungen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM
12 SQ-HDM  (Paranova Danmark)
12 SQ-HDM  (Orifarm)
12 SQ-HDM  (Abacus)
12 SQ-HDM  (2care4)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Patienter med dokumenteret husstøvmideallergi med allergisk rhinitis og eventuelt husstøvmideudløst allergisk astma, der ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med husstøvmidesanering, optimal symptomatisk behandling med antihistamin og nasalsteroid (samt med inhalationssteroid hvor det er indiceret), eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger, og er stærkt motiverede for immunterapi og med forventelig god compliance.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 555047
30 stk. (blister)
879,15 29,31
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Paranova Danmark) 547063
30 stk. (blister)
872,55 29,09
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Orifarm) 392737
30 stk. (blister)
873,55 29,12
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Abacus) 574198
30 stk. (blister)
875,00 29,17
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 186748
90 stk. (blister)
2.603,85 28,93
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Paranova Danmark) 146490
90 stk. (blister)
Udgået 04-09-2023
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Orifarm) 536118
90 stk. (blister)
2.606,00 28,96
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (Abacus) 439826
90 stk. (blister)
Udgået 21-08-2023
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM  (2care4) 436698
90 stk. (blister)
2.604,05 28,93

Foto og identifikation

Foto

Frysetørrede tabletter  12 SQ-HDM

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4405. Oykhman P, Kim HL, Ellis AK. Allergen immunotherapy in pregnancy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2015; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4404. Shaikh WA, Shaikh SW. A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy. Allergy. 2012; 67:741-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

24.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...