Miglustat "Bluefish"

A16AX06
 
 

Middel til behandling af Gauchers sygdom type 1 og  Niemann-Picks sygdom type C

Anvendelsesområder

 • Let til moderat Gauchers sygdom, type 1, hvor enzymsubstitutionsterapi ikke er egnet.
 • Progressive neurologiske manifestationer hos patienter med Niemann-Picks sygdom, type C.

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Gauchers sygdom og Niemann-Picks sygdom type C. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg miglustat. 

Doseringsforslag

Gauchers sygdom, type 1 

 • Voksne. 100 mg 3 gange dgl.
 • Evt. dosisreduktion til 100 mg 1-2 gange dgl. ved diarré.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år og > 70 år.


Niemann-Picks sygdom, type C 

 • Voksne og børn > 12 år. 200 mg 3 gange dgl.
 • Børn < 12 år. Dosis skal justeres på basis af legemsoverflade som vist i tabellen:

Legemsoverflade (m 2 )  

Anbefalet dosis  

> 1,25 

200 mg x 3 dgl. 

> 0,88-1,25 

200 mg x 2 dgl. 

> 0,73-0,88 

100 mg x 3 dgl. 

> 0,47-0,73 

100 mg x 2 dgl. 

< 0,47 

100 mg x 1 dgl. 

 • Ved diarré kan midlertidig dosisreduktion være nødvendig.
 • Bemærk:
  • Erfaring savnes vedrørende børn < 4 år.
  • Behandlings effekt skal evalueres regelmæssigt fx hver 6. måned, og indikationen revurderes efter højst 1 års behandling.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Indtagelse:  

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan tages med eller uden mad.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende erfaring. 

   

  Gauchers sygdom, type 1 

  • Voksne. 100 mg dgl.
  • Børn. Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

   

  Niemann-Picks sygdom, type C 

  • Voksne. 100 mg 2 gange dgl.
  • Børn < 12 år. Dosis justeres efter legemsoverflade:

  Legemsoverflade (m2 )  

  Anbefalet dosis  

  > 1,25 

  100 mg x 2 dgl.  

  > 0,88-1,25 

  100 mg x 1 dgl.  

  > 0,73-0,88 

  100 mg hver 2. dag  

  > 0,47-0,73 

  100 mg hver 3. dag  

  < 0,47 

  100 mg hver 4. dag  

  Erfaring savnes vedr. børn < 4 år.  

   

 • GFR 50-70 ml/min.

  Gauchers sygdom, type 1 

  • Voksne. 100 mg 2 gange dgl.
  • Børn. Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

   

  Niemann-Picks sygdom, type C 

  • Voksne. 200 mg 2 gange dgl.
  • Børn < 12 år. Dosis justeres efter legemsoverflade:

  Legemsoverflade (m2)  

  Anbefalet dosis  

  > 1,25 

  200 mg x 2 dgl. 

  > 0,88-1,25 

  100 mg x 2 dgl. 

  > 0,73-0,88 

  100 mg x 1 dgl. 

  > 0,47-0,73 

  100 mg hver 2. dag 

  < 0,47 

  100 mg hver 3. dag 

  Erfaring savnes vedr. børn < 4 år. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Vægttab, diarré og flatulens ses hyppigt under opstart af behandlingen, hvorfor dosis skal optrappes langsomt over minimum et par uger. Herudover bør patientens diæt reduceres mht. lactose og andre kulhydrater fra nogle uger før behandlingsstart og under behandlingen, da miglustat hæmmer tarmens disaccharidaser. Det kan også hjælpe at tage medicinen imellem måltiderne.
 • Dyreforsøg har vist negativ effekt på spermatogenese og spermparametre, omend undersøgelser hos normale mænd ikke kan underbygge dette. Indtil videre bør mandlige patienter anvende kondom under behandlingen og i 3 måneder efter seponering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Tremor
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kuldegysninger, Træthed, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Muskelsvaghed
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer syntesen af glucocerebrosid, hvorved aflejringen af dette og flere glykosphingolipider kan reduceres ved Gauchers sygdom og Niemann-Picks sygdom type C.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 100 mg, Bluefish  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Med.hæmat.) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 449978
84 stk. (blister)
72.106,85 858,41 2.575,24

Substitution

hårde kapsler 100 mg
Miglustat Gen.Orph Gen-Orph, Miglustat, hårde kapsler 100 mg
Zavesca Janssen, Miglustat, hårde kapsler 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

12.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...