Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Stada"

J05AR03
 
 

Antiviralt middel mod HIV og HBV. Kombination af emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptaseTenofovirdisoproxil og emtricitabin hæmmer HBV-replikation. 

Anvendelsesområder

Behandling 

 • I kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV 1-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 • Af HIV 1-inficerede unge i alderen 12-18 år med NRTI-resistens eller -toksicitet, der udelukker brug af førstevalgspræparater.

 

Profylakse 

 • I kombination med god praksis for sikker sex før eksponering for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet HIV 1-infektion hos meget udsatte voksne.
 • Indikationen for profylaktisk behandling mod HIV kræver > 2 ubeskyttede anale samlejer inden for de sidste 3 måneder eller rektal gonoré eller syfilis inden for det sidste ½ år.


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil (som succinat). 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Voksne og unge > 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Profylakse 

 • Voksne. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tages bedst sammen med et måltid.
 • Tabletten kan evt. opløses i 1 dl postevand, appelsinjuice eller druesaft og indtages umiddelbart.
 • Ved opkastning inden for 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan tages ind til 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Unge 12-18 år 

  Bør ikke anvendes. 

   

  Voksne 

  GFR (ml/min.)  

  Behandling af  

  HIV-infektion  

  Profylakse før  

  eksponering  

  50-60 

  1 tabl. 1 gang dgl. 

  Bør ikke anvendes 

  30-49 

  1 tabl. hver 2. dag.
  Tæt monitorering af nyrefunktion. 

  Bør ikke anvendes 

  < 30 

  Bør ikke anvendes, da passende dosisreduktion ikke er mulig med kombinationspræparatet. 

  Bør ikke anvendes 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Profylaktisk brug før eksponering ved ukendt eller positiv HIV 1-status.

Forsigtighedsregler

 • Profylakse mod smitte med HIV 1 før eksponering:
  • Virkningen er ikke altid effektiv.
  • Tidsinterval ind til opnåelse af profylaktisk virkning synes at være 3 dage.
  • Bør kun anvendes efter samlet strategi for profylakse af HIV 1-infektion, anbefaling af konsekvent og korrekt brug af kondom, viden om HIV 1-status og regelmæssig test for andre seksuelt overførebare infektioner.
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.
 • Unge 12-18 år
  • Pga. usikkerhed vedrørende langtidsvirkningen af tenofovirdisoproxilfumarat på nyrer skal der fastlægges individuel monitorerings- og opfølgningsplan.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes til profylakse ved nedsat nyrefunktion med GFR < 60 ml/min.
 • Bør ikke anvendes til behandling ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) eller til patienter i hæmodialyse, da passende dosisreduktioner ikke er mulig med kombinationstabletter.
 • Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-49 ml/min.) skal nyrefunktionen følges meget tæt.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hypofosfatæmi**.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Abdominalsmerter, Flatulens.
Smerter.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Pustuløst hududslæt.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Søvnløshed.
Hudkløe, Hyperpigmentering*, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden*.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi*.
Pancreatitis.
Angioødem.
Hypokaliæmi**.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati  (herunder Faconis syndrom).
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis.
Lactatacidose***.
Myopati, Osteomalaci.
Nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose.

* hos børn 

** kan forekomme som resultat af proksimal renal tubulopati 

*** Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV

Interaktioner

 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, hvorfor denne bør gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede) og emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Emtricitabin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.

Tenofovirdisoproxil 

 • HIV-nukleotid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.
 • Nukleosid- og nukleotidanalog mod hepatitis B virus.

Farmakokinetik

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25%. Øges med ca. 40% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+245 mg 571617
30 stk.
1.671,20 55,71

Substitution

filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr Glenmar Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. "Krka" KRKA, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. Mylan Viatris, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Truvada Gilead Sciences, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+245 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8,8 x 19,3
filmovertrukne tabletter 200+245 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...