Terrosa

Terrosa Startpack
H05AA02
 
 

Middel mod osteoporose. Aktivt fragment af parathyroideahormon (rh PTH(1-34)) fremstillet ved genteknologi (colibakterier). 

Terrosa er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd, der har forhøjet risiko for frakturer.
 • Behandling af osteoporose, der ses i forbindelse med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinder og mænd med forøget risiko for frakturer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. 1 cylinderampul indeholder 30 doser. 

Terrosa Startpack, injektionsvæske,opløsning i cylinderampul med pen. 1 dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. 1 cylinderampul indeholder 30 doser. 

 

Doseringsforslag

 • Voksne. 20 mikrogram s.c. 1 gang dgl. i højst 24 måneder.

Behandlingen bør suppleres med et dagligt tilskud af calcium og D-vitamin. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed anbefales ved moderat nedsat nyrefunktion. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Stigning i AUC på 73% er set ved stærkt nedsat nyrefunktion. Ingen erfaring vedr. patienter i dialyse med kronisk nyresvigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Præeksisterende hypercalcæmi
 • Metaboliske knoglesygdomme, inkl. hyperparatyroidisme og Pagets knoglesygdom
 • Uforklarlig forhøjet basisk fosfatase
 • Børn og unge med åbentstående epifyselinjer
 • Tidligere behandling af skelettet med stråleterapi
 • Maligne lidelser i skelettet eller knoglemetastaser.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved urolithiasis med calciumsten.
 • Digoxinbehandling (forbigående hypercalcæmi).
 • P-calciumbestemmelse bør foretages mindst 16 timer efter seneste injektion.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Smerter i thorax
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Hæmorider
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Nyrer og urinveje Inkontinens Polyuri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Referencer: 3803

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Terrosa påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Terrosa påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Bindes til PTH/PTHrP-receptoren på knogleformative celler, hvor det stimulerer osteoblasterne. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95 % efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30 minutter.
 • Metaboliseres hovedsageligt i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,5. 

 

Håndtering 

 • Må kun anvendes med den genanvendelige Terrosa Pen og injektionsnåle til subkutan brug (29 G og 31 G).
 • Ved opstart af behandlingen anvendes en pakning, TerrosaStartpack, som indeholder både en æske med Terrosa cylinderampul og en æske med en genanvendelig Terrosa Pen.
 • 1 cylinderampul anbringes i Terrosa pen.
 • Cylinderampullerne må ikke bruges sammen med andre penne.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter første brug af cylinderampul (i pen): Kan opbevares i højst 28 dage i køleskab (2-8 °C).

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling i 18-24 måneder af postmenopausale kvinder samt mænd over 40 år, som inden for de sidste tre år har pådraget sig en lavenergifraktur i ryggen (≥ 25 % sammenfald), og som har en T-score i ryg eller hofte ≤ -3,0, eller som har to eller flere lavenergifrakturer i ryggen (≥ 25 % sammenfald).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa Startpack
390113
2,4 ml + pen
1.411,90 588,29 50,43
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
126559
2,4 ml
1.518,70 632,79 54,24
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
166233
2,4 ml (Abacus)
1.350,50 562,71 48,23
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
382608
2,4 ml (2care4)
1.264,60 526,92 45,16
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
457519
2,4 ml (Orifarm)
1.252,00 521,67 44,71
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
388024
3 x 2,4 ml (Orifarm)
4.155,35 577,13 49,47
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
442726
3 x 2,4 ml (2care4)
4.158,00 577,50 49,50
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 20 mikrog/80 mikrol.
Terrosa
516335
3 x 2,4 ml
4.155,35 577,13 49,47

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol.  samt medfølgende pen

Terrosa, injektionsvæske, medfølgende pen
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Terrosa, injektionsvæske, medfølgende pen
 
 
 
 
 
Terrosa injektionsvæske i ampul
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...