Movymia

H05AA02
 
 

Middel mod osteoporose. Aktivt fragment af parathyroideahormon (rh PTH(1-34)) fremstillet ved genteknologi (colibakterier). 

Movymia er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd, der har forhøjet risiko for frakturer.
 • Behandling af osteoporose, der ses i forbindelse med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinder og mænd med forøget risiko for frakturer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. 

1 cylinderampul indeholder 28 doser. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 20 mikrogram s.c. 1 gang dgl. i højst 24 måneder.

Behandlingen bør suppleres med et dagligt tilskud af calcium og D-vitamin. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Stigning i AUC på 73% er set ved stærkt nedsat nyrefunktion. Ingen erfaring vedr. patienter i dialyse med kronisk nyresvigt. 

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed anbefales ved moderat nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Præeksisterende hypercalcæmi
 • Metaboliske knoglesygdomme, inkl. hyperparatyroidisme og Pagets knoglesygdom
 • Uforklarlig forhøjet basisk fosfatase
 • Børn og unge med åbentstående epifyselinjer
 • Tidligere behandling af skelettet med stråleterapi
 • Maligne lidelser i skelettet eller knoglemetastaser.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved urolithiasis med calciumsten.
 • Digoxinbehandling (forbigående hypercalcæmi).
 • P-calciumbestemmelse bør foretages mindst 16 timer efter seneste injektion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Anæmi.
Palpitationer.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hyperkolesterolæmi.
Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Depression.
Dyspnø, Smerter i thorax.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet serum-urat.
Hypercalcæmi.
Inkontinens.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Bindes til PTH/PTHrP-receptoren på knogleformative celler, hvor det stimulerer osteoblasterne. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95% efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30 minutter.
 • Metaboliseres hovedsageligt i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,5. 

 

Håndtering 

 • Cylinderampullen må kun anvendes i den medfølgende Movymia Pen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Smag:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling i 18-24 måneder af postmenopausale kvinder samt mænd over 40 år, som inden for de sidste tre år har pådraget sig en lavenergifraktur i ryggen (≥ 25% sammenfald), og som har en T-score i ryg eller hofte ≤ -3,0, eller som har to eller flere lavenergifrakturer i ryggen (≥ 25% sammenfald).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 405663
2,4 ml
2.191,70 73,06
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 428393
2,4 ml + pen
2.191,70 73,06
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 590598
3 x 2,4 ml
5.546,10 61,62
 
 

Revisionsdato

25.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...