Teriparatid (osteoporose)

H05A

Revideret: 29.07.2021

 

Intermitterende administration af teriparatid i form af èn daglig subkutan injektion virker anabolt på knoglevæv. Behandlingen stimulerer osteoblaster og lining cells til øget knogleformation. Dette i modsætning til en kontinuerlig forhøjet koncentration af parathyroideahormon (som ved primær hyperparatyroidisme), der fører til en katabol tilstand med udvikling af osteoporose. Forskellen i effekt som følge af kontinuerlig forhøjelse eller intermitterende administration formodes at bero på forskellig genaktivering i de to situationer. 

Efter 21 måneders teriparatidbehandling (20 mikrogram/dag) stiger BMD i columna hos postmenopausale kvinder med ca. 10 % (234). Effekten på BMD i hofteregionen er betydeligt mindre. Antallet af nye vertebrale frakturer falder med 65 % i forhold til placebo. Efter teriparatid ses en halvering af antallet af ikke-vertebrale frakturer. Sammenlignet med risedronatbehandling (ugetablet a 35 mg) er 2 års behandling med teriparatid i et dobbeltblindet randomiseret studie vist at halvere risikoen for nye kompressionsfrakturer i columna, mens der i studiet ikke blev påvist en signifikant forskellig effekt på risikoen for non-vertebrale frakturer (3413).  

Hos en mindre gruppe mænd er der efter 11 måneders behandling med teriparatid (20 mikrogram/dag) vist en øgning af BMD i columna på 5,4 % i forhold til placebogruppen (331)


Ved skift fra tidligere antiresorptiv behandling med alendronat eller raloxifen til teriparatid øger teriparatid knogleomsætningen i begge patientgrupper. Ved tidligere raloxifenbehandling ses stigning i BMD straks under teriparatidbehandling, mens tidligere alendronatbehandling hæmmer BMD-stigningen især i de første 6 mdr. Der foreligger ikke overbevisende dokumentation for, at behandling med teriparatid kan fremme ophelingen hos patienter med fraktur (3020)

Anvendelsesområder

Svær spinal osteoporose med lavenergifrakturer i columna hos postmenopausale kvinder og hos mænd > 40 år. Teriparatid har dokumenteret effekt ved steroidinduceret osteoporose. 

Behandlingsvejledning

Anabol behandling med teriparatid bør overvejes som førstevalg til patienter, der opfylder tilskudsklausulen. Behandlingen administreres som s.c. injektioner med pen. Der suppleres med dgl. tilskud af calcium og D-vitamin. Behandlingen bør styres i sygehusregi. De fleste patienter kan oplæres i egeninjektion. Behandlingens varighed er almindeligvis 24 mdr. For at opretholde effekten på BMD skal der efter endt behandling følges op med bisfosfonat eller denosumab efter sædvanlige retningslinjer (2712)

 

Ved skift fra anden osteoporosebehandling pga. behandlingssvigt kan behandling med teriparatid iværksættes umiddelbart. Pga. den ringe effekt på BMD i hofteregionen kan der initialt gives en enkelt infusion med zoledronsyre eller injektion med denosumab hver 6. måned til patienter med høj risiko for hoftenære frakturer (ældre med lavt BMD i hofteregionen). Herved øges BMD mere end ved monoterapi med teriparatid. Der foreligger dog ikke frakturdata, hvad angår denne kombinationsbehandling (1636)

Forsigtighedsregler

Hypercalcæmi er en hyppig bivirkning, der som oftest er asymptomatisk, men kan forårsage symptomer i form af bl.a. træthed, kvalme, tørst og pollakisuri. P-calcium bør kontrolleres regelmæssigt, idet blodprøver tages 24 timer efter seneste injektion. Ved hypercalcæmi forsøges primært seponering af samtidig calciumtilskud. 

Under behandlingen kan der tillige forekomme muskuloskeletale smerter, der angiveligt i et vist omfang kan tilskrives den kraftigt øgede knoglenydannelse. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Teriparatid Forsteo®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 28 doser (2,4 ml)   1.051,10 90,09
Teriparatid Forsteo®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 28 doser (2,4 ml) (Orifarm)   1.040,00 89,14
Teriparatid Forsteo®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 28 doser (2,4 ml)(Abacus Medic   1.049,31 89,94
Teriparatid Forsteo®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 28 doser (2,4 ml) (2care4)   1.050,52 90,04
Teriparatid Forsteo®
Eli Lilly
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 28 doser (2,4 ml) (Paranova)   1.046,63 89,71
Teriparatid Movymia
STADA Nordic
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml   897,56 76,93
Teriparatid Movymia
STADA Nordic
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml + pen   947,81 81,24
Teriparatid Movymia
STADA Nordic
injektionsvæske, opl.  20 mikrog/80 mikrol. 3 x 2,4 ml   559,74 47,98
Teriparatid Sondelbay
Accord
injektionsvæske, opl. i pen  20 mikrogram/80 mikr 28 doser   49,42 49,42
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml + pen   732,85 62,82
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml   704,94 60,42
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml (Abacus)   663,06 56,83
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml (Paranova)   565,90 48,51
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml (2care4)   702,15 60,18
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 2,4 ml (Orifarm)   508,33 43,57
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 3 x 2,4 ml (2care4)  
Teriparatid Terrosa
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  20 mikrog/80 mikrol. 3 x 2,4 ml   653,73 56,03
Teriparatid Tetridar
TEVA
injektionsvæske, opl. i pen  20 mikrog/80 mikroL 1 stk. (28 doser)   1.390,35 49,66

Referencer

3413. Kendler DL, Marin F, Zerbini CAF et al. Effects of teriparatide and risedronate on new fractures in post-menopausal women with severe osteoporosis (VERO): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet. 2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129436 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3020. Shi Z, Zhou H, Pan B et al. Effectiveness of Teriparatide on Fracture Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 11(12), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27997614 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2712. Leder BZ, Tsai JN, Uihlein AV et al. Denosumab and teriparatide transitions in postmenopausal osteoporosis (the DATA-Switch study): extension of a randomised controlled trial. Lancet. 2015; 386:1147-55, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26144908 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

1636. Cosman F, Eriksen EF, Recknor C et al. Effects of intravenous zoledronic acid plus subcutaneous teriparatide [(1-34)rhPTH] in postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res. 2011; 26(3):503-11, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20814967/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

331. Orwoll ES, Scheele WH, Paul S et al. The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003; 18(1):9-17, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12510800/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

234. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2001; 344(19):1434-41, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11346808/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

333. Rittmaster RS, Bolognese M, Ettinger MP et al. Enhancement of bone mass in osteoporotic women with parathyroid hormone followed by alendronate. J Clin Endocrinol Metab. 2000; 85(6):2129-34, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10852440/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...