Østrogenreceptor-modulerende stoffer (SERM) (osteoporose)

G03XC

Revideret: 29.07.2021

Raloxifen tilhører gruppen af Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM), der udgøres af stoffer, der har varierende selektiv agonistisk eller antagonistisk virkning på væv, der påvirkes af østrogen. Raloxifen har østrogeneffekt på knogler og antiøstrogeneffekter på endometrium og mammavæv. 


Raloxifen 60 mg p.o. dgl. virker antiresorptivt, hæmmer knogleomsætningen og øger knoglemassen. Efter 3 års behandling ses et fald i antallet af spinale frakturer på 35 % i forhold til placebo (63). Der er ingen dokumenteret effekt på ikke-vertebrale frakturer. 

 

Raloxifenbehandling i 5,6 år hos postmenopausale kvinder med iskæmisk hjertesygdom har ingen effekt på antallet af kardiale hændelser, reducerer antallet af kliniske vertebrale frakturer med 35 %, reducerer risikoen for invasiv brystkræft med 44 %, men øger antallet af fatale apopleksier med 49 % (fra 1,4/1.000 år til 2,1/1.000 år), og risikoen for venøs tromboemboli med omkring 50 %. Der er ingen forskel i total dødelighed (982)

Anvendelsesområder

Forebyggelse af vertebrale osteoporotiske frakturer hos kvinder, som nyligt har passeret menopausen og er disponeret for brystkræft, eller som har bivirkninger af anden osteoporosebehandling. Da der ikke er påvist effekt på perifere frakturer, og behandlingen er ledsaget af en øget risiko for tromboemboliske komplikationer, bør raloxifen ikke være førstevalg og ikke anvendes til ældre. Der er ikke dokumenteret effekt ved steroidinduceret osteoporose. Behandlingen er ikke effektiv til reduktion af vasodilatation (hedestigninger) eller andre menopausesymptomer, som er forbundet med østrogenmangel. 

Behandlingsvejledning

Raloxifen gives som tabletbehandling i en daglig dosis på 60 mg. Behandlingen bør kombineres med tilskud af calcium og D-vitamin. Der bør foretages knoglemineralbestemmelse efter 2-3 år for at vurdere behandlingseffekten og styrke compliance. 

Ved behandlingssvigt (se Farmakologisk frakturprofylakse) skiftes til en mere effektiv behandling. Den optimale varighed af behandlingen er ikke kendt. Da raloxifen ikke deponeres i knoglevævet, er der næppe langtidseffekter efter ophør med behandling. 

Forsigtighedsregler

Bivirkninger omfatter vasodilatation (hedestigninger), influenzalignende syndrom samt perifert ødem, lægkramper og galdesten. Pga. en øget risiko for tromboemboliske komplikationer bør raloxifen seponeres ved længerevarende sygdom, der medfører immobilisation, og før elektiv kirurgi. Behandlingen bør ikke genoptages før patienten er fuldt mobiliseret. Forsigtighed tilrådes endvidere ved risikofaktorer for apopleksi, fx tidligere transitorisk cerebral iskæmi eller atrieflimren. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Raloxifen Evista®
Substipharm
filmovertrukne tabletter  60 mg 84 stk. (blister) (Abacus)   9,13 9,13
Raloxifen Raloxifen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  60 mg 84 stk. (blister) (2care4)   9,06 9,06
Raloxifen Raloxifen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  60 mg 84 stk. (blister) (Orifarm)   9,06 9,06

Referencer

982. Barrett-Connor E, Mosca L, Collins P et al. Effects of raloxifene on cardiovascular events and breast cancer in postmenopausal women. N Engl J Med. 2006; 355(2):125-37, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16837676/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

63. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) Investigators. JAMA. 1999; 282(7):637-45, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10517716/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...