Itulazax®

V01AA05
 
 

Allergenekstrakt til behandling af træpolleninduceret rhinitis og conjunctivitis.  

Anvendelsesområder

Moderat til svær allergisk rhinitis og/eller conjunctivitis pga træpollen hos patienter med symptomer trods symptomlindrende behandling og med en positiv hudpriktest eller specifik IgE-test over for træpollen fra birk, hassel, eg, el, bøg eller avnbøg.  

 

Bør kun anvendes, når behandlingen indledes af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 12 SQ-Bet standardiseret allergenekstrakt af pollen fra vortebirk (Betula verrucosa). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet dgl.
 • Behandlingen bør påbegyndes mindst 16 uger før træpollensæsonen (for at sikre fuld effekt i første sæson), og bør fortsættes i 3 år (for at optimere varighed af effekt efter behandlingsophør).
 • Hvis der i løbet af det første år ikke ses relevant klinisk effekt, er der ikke indikation for at fortsætte behandlingen.

 

Bemærk: 

 • Tabletten skal lægges under tungen. Synkning bør undgås i 1 minut efter placering under tungen.
 • Undgå at drikke eller spise efter placering under tungen.
 • Efter opløsning i munden synkes med spyttet.
 • Vent yderligere 5 minutter med at spise eller drikke.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge 12-17 år og ældre ≥ 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret astma inden for de seneste 3 måneder før behandlingsstart.
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Immundefekttilstande.
 • Maligne sygdomme.
 • Alvorlige inflammatoriske tilstande i mundhulen.

Forsigtighedsregler

 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn, da der i sjældne tilfælde er set alvorlige systemiske reaktioner.
 • Behandlingen bør indstilles i 7 dage efter mundkirurgi inkl. tandudtrækning.
 • Anafylaksiberedskabet omfatter adrenalin.
 • Tabletterne kan indeholde spormængder af fiskeprotein. Forsigtighed ved allergi over for fisk.

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er lokale reaktioner, der hyppigst starter tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1-2 uger. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øre og labyrint Ørekløe
Mave-tarm-kanalen Mundhulegener
Nervesystemet Oral paræstesi
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Smagsforstyrrelser, Smerter i mund og svælg, Smerter i tungen, Synkebesvær
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Dyspnø, Faryngalt ødem Hoste, Rhinitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Glossitis, Orale ulcera
Immunsystemet Angioødem
Luftveje, thorax og mediastinum Laryngal ødem
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Eosinofil øsofagitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Behandling bør ikke opstartes, og behandling bør afbrydes, hvis der undervejs har været systemiske bivirkninger. 

Baggrund: Der er data fra omkring 400 kvinder, som har været behandling med allergen immunterapi på et tidspunkt i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en mindre øget risiko.  

Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4404, 4405

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Ved gentagen påvirkning med allergen til allergiske individer aktiveres den immunmodulatoriske mekanisme. 

Håndtering af kapsler og tabletter

frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet, ALK  Ingen kærv
frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet, ALK  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Undgå at drikke eller spise efter placering under tungen.

Vent yderligere 5 minutter med at spise eller drikke.

Administration

Lægges på tungen.

Synkning bør undgås i 1 minut efter placering under tungen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til voksne patienter med dokumenteret træpollenallergi (birk, el, avnbøg, bøg, eg, hassel) med moderat til svær allergisk rhinitis og/eller conjunctivitis, der: 

 • ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteroid, eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger,
 • er stærkt motiverede og med forventelig god compliance.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet 081344
30 stk. (blister)
1.005,55 33,52
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet 462544
90 stk. (blister)
2.983,25 33,15
(B) frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet 570361
90 stk. (blister)
2.985,95 33,18

Foto og identifikation

Foto

Frysetørrede tabletter  12 SQ-Bet

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 12 SQ-Bet
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4405. Oykhman P, Kim HL, Ellis AK. Allergen immunotherapy in pregnancy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2015; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4404. Shaikh WA, Shaikh SW. A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy. Allergy. 2012; 67:741-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

09.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...