Midazolam "Medical Valley"

N05CD08
 
 

Antiepileptikum af benzodiazepingruppen. 

Anvendelsesområder

 • Langvarige, akutte krampeanfald hos spædbørn ≥ 3 måneder samt børn og unge < 18 år.
 • Behandlingen af spædbørn i alderen 3-6 måneder skal foregå i hospitalsregi, hvor overvågning er mulig og genoplivningsudstyr er til rådighed.
 • Ved diagnosen epilepsi kan præparatet håndteres af forældre/plejere.

Dispenseringsform

Mundhulevæske, opløsning. 1 oral sprøjte indeholder 5 mg/1 ml, 7,5 mg/1,5 ml eller 10 mg/2 ml midazolam. 

Doseringsforslag

 • Børn og unge 10-18 år. 10 mg
 • Børn 5-10 år. 7,5 mg
 • Børn 1-5 år. 5 mg
 • Børn 3-12 mdr. 2,5 mg.

 

Gives som enkeltdosis. Opløsningen indsættes langsomt i hulrummet mellem gummer og kind. Ved større doser fordeles dosis i begge sider af munden. 

Hvis ikke anfaldet stopper efter 5 minutter, gentages dosis, og der rekvireres samtidig akutmedicinsk hjælp. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes ved kronisk nyreinsufficiens. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Myasthenia gravis
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Søvnapnø-syndrom.

Forsigtighedsregler

Forsinket respirationsdepression pga. høj aktiv metabolitkoncentration i aldersgruppen 3-6 måneder kan ikke udelukkes. Behandlingen af denne aldersgruppe skal foregå i hospitalsregi, hvor genoplivningsudstyr er til rådighed, og hvor respirationsfunktionen kan overvåges. 

Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat hjertefunktion. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Bevidsthedstab, Sedation
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem

Interaktioner

Anden medicin sammen med Midazolam "Medical Valley"
 • Hæmmere af CYP3A4, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol og verapamil, øger AUC af midazolam med op til 350 % og kan forlænge sovetiden.
 • Induktorer af CYP3A4, fx carbamazepin og rifampicin, kan nedsætte både AUC og halveringstiden for midazolam. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Midazolam øger morphins smertestillende og respirationsdeprimerende virkninger. Lignende effekt kan forventes for andre opioider.
 • Den sederende virkning forstærkes af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika, hypnotika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

I forbindelse med krampeanfald er eksponeringen kortvarig, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes beskeden. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Det anbefales dog at observere barnet for sedativ påvirkning. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Midazolam "Medical Valley".Den sløvende effekt af Midazolam "Medical Valley" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Midazolam "Medical Valley". 

Den sløvende effekt af Midazolam "Medical Valley" forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75 % fra mundhulen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til α-hydroxymidazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer (midazolam) og < 1 time (α-hydroxymidazolam).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Sprøjten skal anvendes uden kanyle.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i det beskyttende plastikrør.

Indholds- og hjælpestoffer

Tilskud

 • Mundhulevæske 5 mg/1 ml:
  • Klausuleret tilskud til behandling af langvarige, akutte konvulsive anfald hos småbørn med epilepsi i alderen 1 år til < 5 år.
 • Mundhulevæske 7,5 mg/1,5 ml:
  • Klausuleret tilskud til behandling af langvarige, akutte konvulsive anfald hosbørn med epilepsi i alderen 5 år til < 10 år.
 • Mundhulevæske 10 mg/2 ml:
  • Klausuleret tilskud til behandling af langvarige, akutte konvulsive anfald hos børn og unge med epilepsi i alderen 10 år til 18 år.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) mundhulevæske 5 mg 170524
4 stk.
986,95 246,74 493,48
(A) mundhulevæske 7,5 mg 047608
4 stk.
986,00 246,50 328,67
(A) mundhulevæske 10 mg 107913
4 stk.
1.010,00 252,50 252,50

Substitution

mundhulevæske 5 mg
Buccolam Lesvi, Midazolam, mundhulevæske 5 mg/1 ml
 
mundhulevæske 7,5 mg
Buccolam Lesvi, Midazolam, mundhulevæske 7,5 mg/1,5 ml
 
mundhulevæske 10 mg
Buccolam Lesvi, Midazolam, mundhulevæske 10 mg/2 ml
 

Foto og identifikation

Foto

Mundhulevæske  5 mg

Farve: Blå
Oral sprøjte
Midazolam "Medical Valley" mundhulevæske 5 mg
 
 
 
 
Oral sprøjte i hylster
 
Midazolam "Medical Valley" mundhulevæske 5 mg
 
 
 
 
 

Mundhulevæske  7,5 mg

Farve: Lilla
Oral sprøjte
Midazolam "Medical Valley" mundhulevæske 7,5 mg
 
 
 
 
Oral sprøjte i hylster
 
Midazolam "Medical Valley" mundhulevæske 7,5 mg
 
 
 
 
 

Mundhulevæske  10 mg

Farve: Rød
Oral sprøjte
Midazolam "Medical Valley" mundhulevæske 10 mg
 
 
 
 
Oral sprøjte i hylster
 
Midazolam "Medical Valley" mundhulevæske 10 mg
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...