Tavulus

R03BB04
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulver i kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 18 mikrogram tiotropium (som bromid) svarende til en frigivet dosis på 10 mikrogram tiotropium ved inhalation. Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel pulverinhalatoren (MRX003-R).  

Doseringsforslag

Voksne. 1 kapsel 1 gang dgl. Inhaleres via pulverinhalatoren (MRX003).  

 

Bemærk: 

 • Dosis tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-50 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 50 ml/min. Forsigtighed tilrådes ved GFR < 50 ml/min. Erfaring savnes vedr. langtidsbehandling ved svær nyreinsufficiens. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for: 

 • Atropin
 • Ipratropium
 • Lactose (gælder kun inhalationspulver) (indeholder lactose fra kvæg og kan derfor også indeholde sporstoffer af komælksprotein).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved:
  • Ustabile eller livstruende arytmier inden for 12 måneder
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Snævervinklet glaukom
  • Blærehalsobstruktion
  • Prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tiotropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren
Øjne Sløret syn*
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Nyrer og urinveje Urinretention Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Forhøjet intraokulært tryk*, Glaukom*
Mave-tarm-kanalen Stomatitis, Tarmobstruktion  (herunder paralytisk ileus) Kvalme, Synkebesvær, Tandkødsbetændelse
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Laryngitis Epistaxis, Sinuitis
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Caries
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Hævede led

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

Hyppighederne for ovenstående bivirkninger er opgjort for patienter med KOL og ved brug af inhalationspulver. Ved astma og brug af inhalationsvæske sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppigheder. 

Referencer: 5822, 5823

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Signifikant virkning indtræder inden for 0,5 timer. Virkningsvarighed mere end 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter inhalation af inhalationspulver er 19,5 %. Biotilgængeligheden efter inhalation af inhalationsvæske er sandsynligvis lavere (5272).
 • Maksimal plasmakoncentration ses 5-7 minutter efter inhalation.
 • Plasmahalveringstid 27-45 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
Referencer: 5272

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner i indlægseddel eller produktresume for anvendelse.  

 

Rengøring 

 • Beskyttelseslåget og mundstykket lukkes op og hele inhalatoren skylles med varmt vand.
 • Inhalatoren rystes herefter fri for overskydende vand og lufttørres.

Holdbarhed

Inhalationspulver i kapsler:  

 • Blisterark opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram 377848
30 stk. (blister)
230,45 7,68 7,68
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram 557622
30 stk. (blister) + inhalator
203,75 6,79 6,79
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram 154790
90 stk. (blister) + inhalator
684,35 7,60 7,60
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram 463878
90 stk. (blister)
577,55 6,42 6,42

Substitution

inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram
Spiriva Boehringer Ingelheim, Tiotropium, inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram
 

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram

Præg:
T 10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Transparent
Mål i mm: 5,6 x 15,6
inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram
 
 
 
Tavulus, inhalator MRX003-R
 
 
 
 
Åben inhalator, foto af mundstykke
 
Tavulus, inhalator MRX003-R
 
 
 
 
Åben inhalator, foto af midterkammer til kapslen
 
Tavulus, inhalator MRX003-R
 
 
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5272. Hohlfeld JM, Sharma A, van Noord JA, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of tiotropium solution and tiotropium powder in chronic obstructive pulmonary disease. J Clin Pharmacol. 2014; 54:405-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4263162/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...