Gå til toppen af siden...

Infektionssygdomme, systemiske midler (J)

Infektionssygdomme, systemiske midler
Vejledning i brug af antibiotika
Oversigt over mikroorganismer
Allergi over for antibiotika
Antimikrobielle midler til lokal brug
Antibiotika til inhalation
Antibakterielle midler til systemisk brug
Antibiotika til systemisk brug
Virkemåde
Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik
Følsomhedsbestemmelse og resistens
Kombinationsbehandling
Behandlingsvarighed
Profylakse
Bivirkninger
β-lactamantibiotika
Penicilliner
Benzylpenicillin og phenoxymethylpenicillin
Penicillinasestabile penicil. mod penicillinasedan. stafylokokker
Penicilliner med virkning også på gramnegative stave
Penicilliner kombineret med β-lactamasehæmmere
Cefalosporiner
Monobactamer
Carbapenemer
Sulfonamider (antibiotika til systemisk brug)
Trimethoprim (antibiotika til systemisk brug)
Sulfonamider og trimethoprim i kombination
Makrolider
Clindamycin (antibiotika til systemisk brug)
Tetracycliner og tigecyclin (antibiotika til systemisk brug)
Aminoglykosider til systemisk brug
Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner
Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)
Nitrofurantoin
Methenamin
Vancomycin
Teicoplanin
Polymyxiner
Fusidin (antibiotika til systemisk brug)
Metronidazol (antibiotika til systemisk brug)
Indledning
Farmakodynamik
Farmakokinetik
Anvendelsesområder
Præparater
Referencer
Oxazolidinoner
Daptomycin
Rifamyciner
Systemiske svampeinfektioner
Tuberkulose og andre mykobakterioser
Pneumocystis jiroveci
Virusinfektioner
Immunsera og humane immunglobuliner
Generelt om vacciner og vaccination
Det danske børnevaccinationsprogram
Andre vacciner overvejende anvendt til børn (vacciner)
Vacciner, der fortrinsvis anvendes til voksne

Søg efter lægemiddelgrupper

>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Metronidazol (antibiotika til systemisk brug)

J01XD01, P01AB01

Revideret: 25.11.2014
» Bente Gahrn-Hansen (Forfatter), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
» Niels Frimodt-Møller (Forfatter), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
» Jens K. Møller (Referent), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
» Svend Stenvang Pedersen (Referent), Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Metronidazol er et 5-nitroimidazol med virkning på obligat anaerobe bakterier og protozoer.

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af obligat anaerobe bakterier, som er følsomme over for metronidazol: 

  • Ulcerøs gingivitis
  • Tandrodsabscesser
  • Hjerneabsces
  • Lungeabsces
  • Intraperitoneale abscesser
  • Sårinfektioner, der er udgået fra tarm eller genitalia interna feminina
  • Vaginose er som regel forårsaget af anaerobe bakterier og kan med fordel behandles med metronidazol.

 

Profylaktisk over for anaerobe infektioner i forbindelse med gynækologiske operationer og tarmkirurgi, hvor infektionsrisikoen skønnes særlig stor.  

Den profylaktiske behandling kan gives oralt eller rektalt 2 timer henholdsvis 4 timer før operationen. Hvis det ikke er muligt, kan den gives i.v. ved indledning af anæstesien. Den profylaktiske behandling bør kun gives peroperativt.  

 

De fleste infektioner med anaerobe bakterier er blandingsinfektioner med fakultativt anaerobe bakterier, fx Enterobacteriaceae og streptokokker.  

Derfor bør metronidazol ved mistanke om blandingsinfektion anvendes i kombination med midler, som virker på disse bakterier. 

Ved behandling af alvorlige anaerobe infektioner, fx hjerneabscesser, bør metronidazol anvendes i kombination med andre midler med virkning på anaerobe bakterier, fortrinsvis penicillin.  

 

Stoffet er også effektivt ved en række infektioner, der er forårsaget af parasitter som amøbedysenteri og amøbeleverabsces, giardiasis samt vaginitis og urethritis forårsaget af Trichomonas vaginalis.  

 

Se også » Metronidazol (intestinale protozoer).
 

Anvendes også i kombination med fx amoxicillin ved ulcussygdomme med forekomst af Helicobacter pylori, se  » Helicobacter pylori

Farmakodynamik

Se » Virkemåde (antibiotika til systemisk brug).
 

Mikrobiologisk virkningsspektrum 

5-nitroimidazoler virker på obligat anaerobe bakterier, således på Bacteroides sp. og Clostridium sp. MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 0,5-1 mikrogram/ml for metronidazol. 5-nitroimidazoler virker også på en del protozoer, se » Metronidazol (intestinale protozoer).
 

Resistensforhold 

Se » Følsomhedsbestemmelse og resistens (antibiotika til systemisk brug)

Præparater

IndholdsstofNavnFirmanavnDispform og styrkePakningPris DDD
Metronidazol Flagyl® sanofi-aventis filmovertrukne tabletter 400 mg 30 stk. 31,61
Metronidazol Flagyl® sanofi-aventis filmovertrukne tabletter 400 mg (Orifarm) 30 stk. (blister) 31,61
Metronidazol Flagyl® sanofi-aventis oral suspension 40 mg/ml 100 ml 72,98
Metronidazol Metronidazol "Actavis" Actavis filmovertrukne tabletter 250 mg 24 stk. (blister) 27,35
Metronidazol Metronidazol "Actavis" Actavis filmovertrukne tabletter 500 mg 8 stk. 20,10
Metronidazol Metronidazol "Actavis" Actavis filmovertrukne tabletter 500 mg 14 stk. 21,94
Metronidazol Metronidazol "Actavis" Actavis filmovertrukne tabletter 500 mg 30 stk. 9,16
Metronidazol Metronidazol "Actavis" Actavis suppositorier 500 mg 10 stk. (blister) 58,06
Metronidazol Metronidazol "B. Braun" B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 20 x 100 ml 142,25
Metronidazol Metronidazol "Baxter" Viaflo Baxter infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 50 x 100 ml 38,92
Metronidazol Metronidazol "DAK" Takeda Pharma filmovertrukne tabletter 500 mg 8 stk. 20,10
Metronidazol Metronidazol "DAK" Takeda Pharma filmovertrukne tabletter 500 mg 24 stk. 9,16
Metronidazol Metronidazol "DAK" Takeda Pharma filmovertrukne tabletter 500 mg 100 stk. 10,28
Metronidazol Metronidazol "SAD" SAD infusionsvæske 5 mg/ml 100 ml
Metronidazol Metronidazol "SAD" SAD infusionsvæske 5 mg/ml 100 ml,sn
Metronidazol Metronidazol "SAD" SAD infusionsvæske 5 mg/ml 100 ml x10
Metronidazol Metronidazol "SAD" SAD infusionsvæske 5 mg/ml 100 ml,sn x10
Metronidazol Metronidazol "SAD" SAD suppositorier 1 g 10 stk
 

Referencer

150. Burtin P, Taddio A, Ariburnu O et al. Safety of metronidazole in pregnancy: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 1995; 172(2):525-9
151. Caro-Pàton T, Carvajal A, Martin de Diego I et al. Is metronidazole teratogenic? A meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 1997; 44(2):179-82
152. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study. Teratology. 2001; 63(5):186-92