Midler mod ændringer i plasma-kalium

B05BB, B05XA

Revideret: 02.05.2017

Parenterale præparater til behandling af hypokaliæmi. 

Forsigtighedsregler

Stor forsigtighed skal udvises ved akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise) og myotonia congenita. 

Patientsikkerhed

Koncentreret kalium er ofte involveret i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende vurdering af risikopatienter
  • Manglende fortynding af koncentreret kaliumklorid og kaliumfosfat
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration.

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Bivirkninger

Bivirkningssymptomer i form af paræstesier ses ved serum-kaliumværdier på 6-8 mmol/l. Senerefleksnedsættelse. Begyndende respirationsdepression.  

Fra 7-8 mmol/l: alvorlig ekg-forandring med forhøjelse af T-takken, formindskelse af R-takken, breddeøgning af QRS-komplekset, forlængelse af QT- og PQ-intervallet, forsvinden af P-takken. Høj risiko for asystoli. 

Ved 9-10 mmol/l: død af hjertestop. Hastig stigning i serum-kalium, hyponatriæmi, hypocalcæmi og acidose øger risikoen for kardiale bivirkningssymptomer ved hyperkaliæmi. 

Interaktioner

Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning. Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Forgiftning

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dinatriumphosphat , Kaliumdihydrogenphosphat , Kaliumhydroxid Addiphos
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl. 170 +14 +133,5 mg/ml 10 htgl. a 20 ml
Glucose , Kaliumchlorid , Magnesiumchlorid , Natriumacetat , Natriumchlorid Glucose-Na-K Baxter
Baxter
infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 10 x 1000 ml
Glucose , Kaliumchlorid , Magnesiumchlorid , Natriumchlorid , Natriumdihydrogenphosphat , Zinkacetat Glukosel
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 10 x 1000 ml
Glucose Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Glucose Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Glucose Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Glucose Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Glucose Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10 x48
Glucose Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
Kaliumchlorid Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Kaliumchlorid Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Kaliumchlorid Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Kaliumchlorid Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Kaliumchlorid Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10 x48
Kaliumchlorid Kaliumklorid-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
Glucose , Kaliumchlorid , Natriumchlorid Kalium-natrium-glucose "Braun"
B. Braun Medical
infusionsvæske 1,492+2,338+55 mg/ml 10 x 1000 ml
Glucose Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml (Freeflex)
Kaliumchlorid Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml (Freeflex)
Magnesiumchlorid Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml (Freeflex)
Natriumacetat Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml (Freeflex)
Natriumchlorid Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml (Freeflex)
Glucose Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Glucose Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Glucose Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Glucose Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Glucose Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
Kaliumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Kaliumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Kaliumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Kaliumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Kaliumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
Natriumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Natriumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Natriumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Natriumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Natriumchlorid Kalium-natrium-glukose "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
Kaliumchlorid Kaliumklorid "SAD"
SAD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 20 ml PL
Kaliumchlorid Kaliumklorid "SAD"
SAD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 50 ml PL
Kaliumchlorid Kaliumklorid "SAD"
SAD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 20 ml PL x10
Kaliumchlorid Kaliumklorid "SAD"
SAD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 50 ml PL x10
Kaliumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Kaliumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Kaliumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Kaliumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Kaliumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10 x48
Kaliumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
Natriumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml
Natriumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml
Natriumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10
Natriumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10
Natriumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 500 ml x10 x48
Natriumchlorid Kalium-natriumklorid "SAD"
SAD
infusionsvæske 1000 ml x10x40
 
 
Gå til toppen af siden...