Cannabis

Revideret: 30.06.2022

Det aktive stof i hash er Tetra-Hydro-Cannabinol (THC), som er en harpikslignende olie, hampeplanten udskiller på sin overflade, for at undgå udtørring. Der er fundet mere end et halvt hundrede forskellige cannabinoler, men de to hyppigst forkomne er THC (Tetra-Hydro-cannabinol) og CBD (Cannabidiol). 

 

Blandt de sederende illegale rusmidler er cannabis det mest udbredte stof her i landet. Næsten halvdelen (42,9 %) af befolkningen i alderen 16 til 44 år har prøvet at ryge cannabis, og 3,9 % indenfor den sidste måned (5723). Anvendelsen er udbredt i mange aldersgrupper, og ved en række tilstande kan man nu behandle med medicinsk cannabis. Forbrug i festligt lag er mestendels indtagelse ved rygning, men cannabis kan også tilsættes fødevarer og indtages per os. For den gruppe, som udvikler et egentligt cannabis-afhængighedssyndrom , er der ofte psykiatrisk komorbiditet, så som angstlidelser, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. En del, der anvender cannabis regelmæssigt, beskriver, at de får det bedre eller mindre dårligt, når de ryger cannabis. Dermed er forbruget ofte et symptom på andre problemstillinger, så som søvnproblemer, aggressivitet, vredesudbrud eller rastløshed.  

Behandlingsvejledning

Symptomerne ved den akutte forgiftning vil langsomt ophøre over en periode på tre til seks timer i takt med, at THC’s virkning aftager. Ofte er der ikke behov for egentlig behandling ud over i enkelte tilfælde, hvor en kortere symptomatisk behandling kan komme på tale. Ved forgiftninger hos børn, der har indtaget store mængder oralt, kontaktes giftlinien. 

 

Ved dagligt indtag igennem længere tid vil der ved ophør optræde rastløshed, søvnbesvær og voldsomme natlige svedeture, der kan vare i op til tre uger. I sjældne tilfælde optræder cannabis hyperemesis-syndrom (voldsomme opkastninger, ofte ledsaget af en adfærd med lange og meget varme bade, for at mildne kvalmen), og forværring af psykotiske symptomer ved psykoselidelser. Behandlingen retter sig mod de symptomer, den enkelte udviser, hvorfor præparater som chlorprothixen, hydroxizin eller melatonin kan være relevante, samt evt. en dosisøgning af vanlig antipsykotisk behandling. Brugen af benzodiazepiner og hypnotika er relativt kontraindiceret pga. stoffernes afhængighedsskabende virkning, men kan anvendes i en kortere periode ved psykoselidelser til at stabilisere tilstanden.  

 

Patienter, som udskrives fra psykiatrisk afdeling med diagnosen cannabisudløst psykose, viser sig i 44 % af tilfældene, at få diagnosen skizofreni inden fire år (1973). Man kan derfor overveje at henvise denne gruppe efter udskrivning, til ambulant behandling i psykiatrisk regi, så man hurtigst muligt kan gribe ind, ved mistanke om en skizofreniform udvikling. Patienter, der efter to til tre ugers indlæggelse i cannabisfrit miljø, fortsat har psykotiske symptomer, er antageligt psykotiske af anden årsag, selvom det er uklart hvor lang tid, man kan have residuale symptomer. 

Forgiftning

Ved den akutte forgiftning er paranoide forestillinger en hyppigt optrædende tilstand. Personen føler sig forfulgt og/eller påvirket af andre på en ubehagelig måde, men der kan også være tale om gennemgribende psykotiske symptomer. En mere sjælden tilstand ved forgiftning, er panikangst, hvor personen har takykardi, hyperventilerer og er bange for at dø. Symptomerne kan have varierende styrke og er typisk til stede i nogle timer. 

 

Kronisk forgiftning (amotivationssyndrom) ses hos personer, som har et dagligt forbrug på flere gram cannabis. Her ses symptomer som initiativløshed, manglende engagement, dårlig appetit, indesluttethed og apati. Tilstanden kan let mistolkes som depression, og derfor ses ikke sjældent, at personen er sat i antidepressiv behandling, uden at der ses bedring. Desuden bør det overvejes, om det er led i en skizofreniform udvikling med fremtrædende negative symptomer som anhedoni og desorganiseret tænkning. 

Referencer

5723. Sundhedsstyrelsen. Narkotikakriminalitet, narkotikabeslaglæggelse og stofmarkedet, 2022. Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 5. SST. 2022; delrapport 5, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Narkotikasituationen-i-Danmark-delrapport-5 (Lokaliseret 30. juni 2022)

 

1973. Arendt M. Comorbidity between cannabis use and psychiatric disorders. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus. 2008, http://pure.au.dk/portal/en/publications/comorbidity-between-cannabis-use-and-psychiatric-disorders(7f310fd0-acb6-11dd-889c-000ea68e967b).html (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...