Hallucinogener

Revideret: 31.05.2016

Det mest alment kendte hallucinogene stof er LSD (LysergSyreDiætylamid), men derudover omfatter gruppen en lang række naturligt forekomne planter med hallucinogen virkning. Psylicybin svampen (Spids Nøgenhat), som vokser vildt i Danmark, er det stof flest unge har prøvet. Men derudover findes der, på det danske marked, en del syntetisk fremstillede hallucinogener af typen tryptaminer, som fx DMT (DiMethylTryptamin). 

Denne gruppe af hallucinogener udøver deres virkning ved at blokere serotonerge receptorer. 

LSD

Der findes ingen nyere opgørelser over antallet af unge, som har prøvet LSD, men en del unge, der henvender sig med ønsket om at komme i behandling for et misbrug, har prøvet at tage stoffet. Meget få, om nogen, omtaler LSD som deres hovedstof. LSD forhandles som "Frimærker", da det er en meget lille dosis på 0,125 mg LSD der skal til et "syre trip". Der laves en vandig opløsning af LSD, hvor en dråbe fra en pipette indeholder den angivne mængde LSD, som afsættes på et stykke trækpapir. Stoffet indtages så ved at spise trækpapiret. 

 

LSD-rusen 

LSD-rusen indledes med en metallisk smag i munden. Dette efterfølges af kuldegysning, en svag fornemmelse af angst eller fysisk uro, rastløshed, øget muskeltonus i ansigt og hals og endeligt kan der optræde sovende fornemmelse i ekstremiteterne. Sanserne bliver bombarderet, da alle sanseindtryk intensiveres. Farver bliver kraftigere, flimrer og vibrerer, samtidig med at afstandsbedømmelsen ophæves. Lyde høres højere, og objekter bliver levende. Der kan optræde synæstesier, hvor farver kan høres og lyd kan ses. Grænserne mellem krop og rum ophæves, hvilket kan give en "ud af kroppen"- oplevelse. 

 

LSD-forgiftning 

En LSD-forgiftning kan være en meget skræmmende oplevelse præget af angst, og i enkelte tilfælde optræder en egentlig psykotisk tilstand. Der findes ingen antidot og behandlingen består primært i at sikre rolige omgivelser i et stille lokale med dæmpet belysning. Derudover er der behov for tilstedeværelsen af en person, der konstant prøver at berolige den forgiftede. At blive efterladt alene kan forværre symptomerne. Hvis angsttilstanden bliver for voldsom, kan et benzodiazepin som diazepam være indiceret. Symptomerne fortager sig langsomt og efterlader personen uden men. 

Phencyclidin og Ketamin

Phencyclidine er et psykoaktivt stof, som i misbrugskredse er kendt under navnet PCP, hvilket er en forkortelse af "PeaCe Pill". 

Ketamin, der er nært beslægtet med PCP, er kendt på det danske illegale marked. Blandt unge i misbrugsmiljøet er stoffet kendt som keto eller hestebedøvelsesmiddel. 

Ud over at PCP og ketamin har en sløvende, stigende til anæstetisk, virkning, optræder der også hallucinationer. Det helt specielle ved ketamin er, at respirationen ikke påvirkes, når stoffet indtages i anæstesidoser. Af denne grund har stoffet en medikamentel indikation som akut anæstesimiddel ved transport af svært traumatiserede patienter. Ketamin bruges desuden som veterinært anæstesimiddel. 

Fælles for stoffer i denne gruppe er at de virker som antagonister på NMDA (N-Methyl D-Aspartat) receptorerne. 

 

Ketaminrusen 

Ketaminrusen opleves meget forskellig fra person til person og afhængig af den dosis, der indtages. I normale doser indtræder der en tilstand, som lidt kan sammenlignes med alkoholberuselse. Der optræder sløvhed, snøvlende tale, sløret syn og dårlig koordination af ekstremiteter. Der kan indtræde en følelse af at være afsondret og distanceret fra det sociale miljø. I større doser er der ingen oplevelser af smerte. De hallucinatoriske symptomer er forvrængning af visuelle indtryk og hørehallucinationer. Noget helt specielt ved rusen er den dissociative tilstand, hvilket er en "ud af kroppen"-oplevelse, hvor nogle tillige føler sig udødelig. Endeligt er der ved indtagelse af ketamin i anæstesidoser en fuldstændig amnesi efter rusen. 

 

Ketaminforgiftning 

Ved forgiftning kan der ses kramper, lungeødem og hjertestop. Patienten skal overvåges i rolige omgivelser, idet der i opvågningsfasen kan optræde voldsomme angstfremkaldende hallucinatoriske oplevelser. Ved sedation med diazepam kan patienten holdes sovende, indtil virkningen af ketamin er ophørt, samtidig med at kramper undgås. 

 
 
Gå til toppen af siden...