Lightergas/lattergas

Revideret: 30.06.2022

Lightergas 

Butangas, som er den gas type der bruges i lightere, er et organisk opløsningsmiddel. Det er især unge, der eksperimenterer med brugen af lightergas. Få udvikler en egentlig afhængighed af dette rusmiddel. 

Rusens karakter kan variere meget, lige fra sløvende med påvirket usikker motorik til en mere opkvikkende aggressiv rus. I nogle tilfælde ses også hallucinationer. Efter ophør med indånding af gassen, har rusen en varighed af 15 til 45 minutter. 

 

Der ses ulykker, hvor misbrugeren bliver forbrændt, hvis blandingen af gas og luft er antændelig. I de situationer kan der optræde forbrænding i lungerne. 

 

Lattergas 

Kvælstofforilte (N2O), også kendt som lattergas, kan købes i ren form, idet gassen leveres i gaspatroner som drivgas til en særlig flødeskums-chiffon. Der er tale om en metalbeholder, som fyldes med piskefløde, låget skrues på og der monteres en gaspatron med lattergas. Når chiffonen aktiveres, laves der flødeskum. Ved ønske om inhalation undlades piskefløden og den rene gas indåndes uden tilblanding af ilt, hvilket kan medføre respirationsproblemer og i værste fald dødsfald. 

 

Når gassen indhaleres gentagne gange uden ophold, får man ikke indåndet ilt, men kommer af med kuldioxid. I de tilfælde indtræder der først lufthunger ved lav iltsaturation, og hvis lungerne samtidig er fyldt med gas, kan det føre til kvælning. 

Ved langvarigt forbrug kan også optræde irreversibel polyneuropati, da et B12 afhængigt enzym (methionine synthase) hæmmes (5724)

 

Efter en længere periode med tiltagende forbrug blev der lovgivet på området i 2020, hvilket har medført en reduktion i forbruget, særlig ved at begrænse adgangen til at købe store mængder af lattergas. 

Referencer

5724. Winstock AR, Ferris JA. Nitrous oxide causes peripheral neuropathy in a dose dependent manner among recreational users. J Psychopharmacol. 2020; 24(2):229-36, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31679459/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...