De illegale rusmidler

Revideret: 30.06.2022

Antallet af illegale rusmidler, som findes på det danske marked, er ganske omfattende, og en samlet beskrivelse er ikke mulig her. Ved behov for en mere samlet redegørelse over de illegale rusmidler, der beslaglægges i Danmark, henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om narkotika eller kontakt til Giftlinjen på tlf. 3863 5555 (nr. til sundhedspersonale). Kun de hyppigst forekomne illegale stoffer, vil blive omtalt her. 

 

Den illegale rusmiddelkultur.
Tilgængeligheden af illegale rusmidler er betydelig her i landet. 

Den seneste undersøgelse (2020) fra Sundhedsstyrelsen (5720) viser, at blandt de 16 til 44-årige har: 

  • 44,6 % (ca. 928.200) prøvet at ryge cannabis nogensinde
  • 11 % (ca. 256.200) prøvet at ryge cannabis det sidste år
  • 4,6 % (ca. 96.600) prøvet at ryge cannabis den sidste måned.

 

De tilsvarende tal for brugen af alle andre illegale rusmidler er: 

  • 14,7 % (ca. 285.600) har prøvet nogensinde
  • 4,0 % (ca. 56.600) har prøvet det sidste år
  • 1,9 % (ca. 21.000) har prøvet den sidste måned.

 

Der kan være mange grunde til at anvende illegale rusmidler, både som ung og ældre, men en hyppig grund er antagelsen om at være en del af et fællesskab, for unge i særdeleshed. Første gang unge prøver et illegalt rusmiddel, sker det ofte sammen med venner, der har adgang til rusmidlet. Da der ikke foreligger kvalitetskontrol af de illegale rusmidler, ved man reelt ikke, hvad man indtager.. Dette er årsagen til, at urin screening bør tolkes med forsigtighed og tolkning af symptomer bør baseres på såkaldte toxidromer (se forgiftningsafsnit), idet falsk positive-, falsk negative- samt krydsreaktioner er hyppigt forekommende. 

 

Antallet af narkotikarelaterede dødsfald ligger ret stabilt: fra 256 i 2017 til 268 i 2019. Ud af de 256 dødsfald i 2020 skyldtes 189 forgiftninger, mens resten var uheld og andre følgetilstande af rusmiddel indtag (5721)

 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 en vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger (2925). Af indledningen fremgår det, at vejledningen er gældende, uanset hvor behandling af rusmiddelforgiftede patienter finder sted. Der henvises i øvrigt til vejledningen. 

Referencer

5721. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsrelaterede konsekvenser, narkotikasituationen, 2021. Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 4. SST. 2021; delrapport 4, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Narkotikasituationen-i-Danmark---delrapport-4 (Lokaliseret 30. juni 2022)

 

5722. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2021: Trends and Developments. EMCDDA. 2021, https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en (Lokaliseret 30. juni 2022)

 

5720. Sundhedsstyrelsen. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge, 2020. Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 1. SST. 2020; delrapport I, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Narkotikasituationen-delrapport-1 (Lokaliseret 30. juni 2022)

 

1972. Politiet. Narkotikastatistik. 2016, https://politi.dk/statistik/beslaglaeggelser-af-narkotika (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2925. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger. 2012, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2012/vejledning-om-behandling-af-akutte-rusmiddelforgiftninger (Lokaliseret 10. maj 2023)