Heroin

Revideret: 30.06.2022

Heroin er et opioid med udbredt illegal anvendelse i store dele af verden. Rusen, den hurtige koncentrationsstigning af heroin cerebralt, indtræder umiddelbart efter, stoffet er injiceret og bliver beskrevet som en behagelig helkropsoplevelse. Den korte halveringstid gør, at der efter ca. fire timer er en så lav koncentrationen, at der kan fremkaldes en ny rus.  

Heroin ryges eller indtages intravenøst, og det er ofte en afhængighed, der medfører en del af de afledte effekter af intravenøst forbrug: Flebitis, kroniske virale infektioner og endokardit samt abscesser efter "fejlfix". En særlig opmærksomhed bør være på tandstatus og hudinfektioner.  

En del heroinafhængige vil efterfølgende blive tilbudt substitutionsbehandling eller lægeordineret heroin som led i skadesreduktion. Der henvises i øvrigt til afsnittet om Opioider (iatrogen afhængighed)

 
 
Gå til toppen af siden...