COMT-hæmmere

N04BX

Revideret: 05.01.2021

Catechol-O-methyltransferase (COMT) omdanner levodopa til den inaktive metabolit 3-O-methyldopa. Denne metabolisering er medvirkende til koncentrationssvingninger af levodopa i plasma.
COMT-hæmmeren entacapon øger biotilgængeligheden af levodopa. Enkeltdosisundersøgelser har vist, at COMT-hæmmere reducerer dannelsen af 3-O-methyldopa kraftigt. Tmax og den maksimale plasmakoncentration for levodopa (Cmax) ændres ikke, men plasmahalveringstiden forlænges.  

 

Med flere dagsdoser af levodopa vil Cmax ofte øges, hvilket kan øge mængden af dyskinesier og andre bivirkninger af levodopa. Dette er baggrunden for, at levodopa-doseringen oftest bør reduceres med 10-25%, når behandling med COMT-hæmmere startes.  

Ved seponering af COMT-hæmmer-behandling må doseringen af levodopa tilsvarende oftest øges til niveauet inden behandlingens start. 

 

For yderligere oplysninger om behandling af parkinsonisme, se antiparkinsonmidler

Behandlingsvejledning

Kontrollerede forsøg med COMT-hæmmere i kombination med levodopa + decarboxylasehæmmer har vist, at den kliniske virkningsvarighed af levodopa forlænges signifikant. Entacapon kan forlænge den daglige on-tid med ca. 1,2 timer. Vedrørende behandlingseffekten, se (267). Entacapon er fundet sikkert i terapeutiske doser. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Entacapon 

Nej 

Ja 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Entacapon Comtess®
Orion Pharma
tabletter  200 mg 100 stk.   56,21
Entacapon Entacapone "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   11,56
Entacapon Entacapone "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   11,54
Entacapon Entacapone "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (2care4)   10,86
Opicapon Ongentys
Nordic Infucare
hårde kapsler  50 mg 30 stk. (blister)   27,95

Referencer

4674. Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY et al. International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord. 2018; 33:1248-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29570866 (Lokaliseret 12. august 2019)

 

3550. Müllet T. Catechol-O-methyltransferase inhibitors in Parkinson's disease. Drugs. 2015; 75(2):157-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25559423 (Lokaliseret 11. april 2018)

 

267. No authors listed. Management of Parkinson's disease: an evidence-based review. Mov Disord. 2002; 17(4):1-166, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12211134 (Lokaliseret 24. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...