COMT-hæmmere

N04BX

Revideret: 12.11.2021

Catechol-O-methyltransferase (COMT) omdanner levodopa til den inaktive metabolit 3-O-methyldopa. Denne metabolisering er medvirkende til koncentrationssvingninger af levodopa i plasma.
COMT-hæmmerne entacapon og opicapon øger biotilgængeligheden af levodopa. Enkeltdosisundersøgelser har vist, at COMT-hæmmere reducerer dannelsen af 3-O-methyldopa kraftigt. Tmax og den maksimale plasmakoncentration for levodopa (Cmax) ændres ikke, men plasmahalveringstiden forlænges.  

 

Med flere dagsdoser af levodopa vil Cmax ofte øges, hvilket kan øge mængden af dyskinesier og andre bivirkninger af levodopa. Dette er baggrunden for, at levodopa-doseringen oftest bør reduceres med 10-25 %, når behandling med COMT-hæmmere startes.  

Ved seponering af COMT-hæmmer-behandling må doseringen af levodopa tilsvarende oftest øges til niveauet inden behandlingens start. 

 

For yderligere oplysninger om behandling af Parkinsons sygdom, se antiparkinsonmidler

Behandlingsvejledning

Kontrollerede forsøg med COMT-hæmmere i kombination med levodopa + decarboxylasehæmmer har vist, at den kliniske virkningsvarighed af levodopa forlænges signifikant. Entacapon kan forlænge den daglige on-tid med ca. 1,2 timer. Opicapon forventes at være mere effektivt, men det er for tidligt at udtale sig sikkert om dette. Vedrørende behandlingseffekten, se (5527). Entacapon og opicapon er fundet sikkert i terapeutiske doser. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Entacapon 

Nej 

Ja 

Opicapon 

Nej 

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Entacapon Comtess®
Orion Pharma
tabletter  200 mg 100 stk.   11,20 56,00
Entacapon Entacapone "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   7,16 35,81
Entacapon Entacapone "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   9,47 47,34
Entacapon Entacapone "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (2care4)   5,86 29,31
Entacapon Entacapone "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   6,84 34,21
Opicapon Ongentys
Nordic Infucare
hårde kapsler  50 mg 30 stk. (blister)   27,85 27,85

Referencer

4674. Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY et al. International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord. 2018; 33:1248-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29570866 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5525. Ferreira JJ, Lees AJ, Poewe W et al. Effectiveness of opicapone and switching from entacapone in fluctuating Parkinson disease. Neurology. 2018; 90(21), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29695590/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5526. Ehret R, Ferreira J, Stocchi F, et al. Switching from double-blind entacapone or placebo to open-label opicapone: UPDRS-II and III results of the 1-year extension BIPARK-I study. International Parkinson and Movement Disorder Society. 2018; , https://www.mdsabstracts.org/abstract/switching-from-double-blind-entacapone-or-placebo-to-open-label-opicapone-updrs-ii-and-iii-results-of-the-1-year-extension-bipark-i-study/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5523. Lees AJ, Ferreira J, Rascol O et al. Opicapone as Adjunct to Levodopa Therapy in Patients With Parkinson Disease and Motor Fluctuations: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2017; 74(2):197-206, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28027332/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5527. Rodrigues FB, Ferreira JJ. Opicapone for the treatment of Parkinson's disease. Expert Opin Pharmacother. 2017; 18(4):445-53, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28234566/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5524. Ferreira JJ, Lees A, Rocha JF et al. Opicapone as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson's disease and end-of-dose motor fluctuations: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet Neurol. 2016; 15(2):154-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26725544/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3550. Müller T. Catechol-O-methyltransferase inhibitors in Parkinson's disease. Drugs. 2015; 75(2):157-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25559423 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...