Entacapone "Teva"

N04BX02
 
 

Antiparkinsonmiddel. Catechol-O-methyltransferase (COMT)-hæmmer. Forlænger levodopas virkningsvarighed.  

Anvendelsesområder

Adjuvans til levodopabehandling til patienter med Parkinsons sygdom og wearing-off-symptomer, og som ikke stabiliseres på behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg entacapon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg sammen med hver dosis levodopa/decarboxylasehæmmer, højst 200 mg 10 gange dgl.
 • Levodopadosis skal undertiden reduceres med 10-30 % og efterjusteres de følgende dage efter behov.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorligt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Overfølsomhed over for jordnødder (peanuts) eller soja
 • Tidligere eller aktuelt malignt neuroleptikasyndrom eller ikke-traumatisk rhabdomyolyse
 • Samtidig anvendelse af entacapon og MAO-hæmmere, se interaktioner

Forsigtighedsregler

 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer bl.a. i forbindelse med bilkørsel.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger, når de samtidig får levodopa.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for dette protein.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Entacapon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Dyskinesier
Nyrer og urinveje Farveændring af urinen  (rødbrun)
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Myokardieiskæmi  (bl.a. angina pectoris)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Nervesystemet Dystoni, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Mareridt, Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Forværring af levodopainduceret hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Hud og subkutane væv Erytem Makulopapuløst hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Vægttab
Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
Psykiske forstyrrelser Agitation, Anorexia nervosa
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Colitis
Lever og galdeveje Kolestase
Hud og subkutane væv Misfarvning af huden, Misfarvning af håret, Misfarvning af negle

Enkeltstående tilfælde af rhabdomyolyse er indrapporteret. 

Interaktioner

 • Bør ikke anvendes sammen med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektive MAO-B-hæmmere (selegilin, rasagilin) bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet sammen med entacapon.
 • Danner chelater med jern, hvorfor entacapon og jernholdige præparater bør tages med mindst 2 timers interval.
 • Teoretisk kan det forventes, at entacapon forstærker virkningen af lægemidler, der nedbrydes af catechol-O-methyltransferase, fx:
  • adrenalin
  • noradrenalin
  • dopamin
  • dobutamin
  • apomorphin
  • paroxetin
 • For patienter i samtidig behandling med warfarin øges INR-værdierne i gennemsnit med 13 %, hvorfor kontrol af INR anbefales.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT), der omdanner levodopa til en inaktiv metabolit. Herved øges levodopas biotilgængelighed og plasmahalveringstid.  

Farmakokinetik

 • Absorptionen udviser stor intra- og interindividuel variation.
 • Biotilgængelighed ca. 35 % pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Entacapon.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 200 mg
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 377885
100 stk. (2care4)
586,20 5,86 29,31
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 469906
100 stk.
684,15 6,84 34,21

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Comtess Orion Pharma, Entacapon, tabletter 200 mg
Entacapone "Mylan" Viatris, Entacapon, filmovertrukne tabletter 200 mg
Entacapone "Orion" Orion Pharma, Entacapon, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
E200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 10 x 18
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...