Entacapone "Orion"

N04BX02
 
 

Antiparkinsonmiddel. Catechol-O-methyltransferase (COMT)-hæmmer. Forlænger levodopas virkningsvarighed.  

Anvendelsesområder

Adjuvans til levodopabehandling til patienter med Parkinsons sygdom og wearing-off-symptomer, og som ikke stabiliseres på behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg entacapon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg sammen med hver dosis levodopa/decarboxylasehæmmer, højst 200 mg 10 gange dgl.
 • Levodopadosis skal undertiden reduceres med 10-30% og efterjusteres de følgende dage efter behov.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorligt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Overfølsomhed over for jordnødder (peanuts) eller soja
 • Tidligere eller aktuelt malignt neuroleptikasyndrom eller ikke-traumatisk rhabdomyolyse
 • Samtidig anvendelse af entacapon og MAO-hæmmere, se interaktioner

Forsigtighedsregler

 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer bl.a. i forbindelse med bilkørsel.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger, når de samtidig får levodopa.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Entacapon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dyskinesier.
Farveændring af urinen  (rødbrun).
Kvalme.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Dystoni.
Faldtendens.
Forværring af levodopainduceret hypotension.
Hallucinationer, Konfusion, Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Myokardieiskæmi  (bl.a. angina pectoris).
Svimmelhed, Træthed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Myokardieinfarkt.
Sjældne (0,01-0,1%) Erytem.
Leverpåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Agitation, Anorexia nervosa.
Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Colitis.
Kolestase.

Enkeltstående tilfælde af rhabdomyolyse er indrapporteret. 

Interaktioner

 • Bør ikke anvendes sammen med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektive MAO-B-hæmmere (selegilin, rasagilin) bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet sammen med entacapon.
 • Danner chelater med jern, hvorfor entacapon og jernholdige præparater bør tages med mindst 2 timers interval.
 • Teoretisk kan det forventes, at entacapon forstærker virkningen af lægemidler, der nedbrydes af catechol-O-methyltransferase, fx:
  • adrenalin
  • noradrenalin
  • dopamin
  • dobutamin
  • apomorphin
  • paroxetin
 • For patienter i samtidig behandling med warfarin øges INR-værdierne i gennemsnit med 13%, hvorfor kontrol af INR anbefales.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT), der omdanner levodopa til en inaktiv metabolit. Herved øges levodopas biotilgængelighed og plasmahalveringstid.  

Farmakokinetik

 • Absorptionen udviser stor intra- og interindividuel variation.
 • Biotilgængelighed ca. 35% pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 445550
100 stk.
230,40 11,52

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Comtess Orion Pharma, Entacapon, tabletter 200 mg
Entacapone "Mylan" Mylan, Entacapon, filmovertrukne tabletter 200 mg
Entacapone "Teva" TEVA, Entacapon, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
COMT
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 6,4 x 13,7
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...