Hæmmere af kolesterolabsorption

C10AX

Revideret: 23.05.2023

Ezetimib administreret samtidig med statin er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med hyperkolesterolæmi, som ikke behandles hensigtsmæssigt med et statin alene. Sammenlagt giver disse to distinktive virkningsmekanismer (hæmning af absorption og hæmning af kolesterolsyntesen i leveren) en komplementær effekt i kolesterolreduktionen.  

Anvendelsesområder

Hyperkolesterolæmi, der skyldes LDL-forhøjelse. Anvendes som tillæg til statin, hvor statinbehandling alene ikke er tilstrækkelig i forhold til behandlingsmålet. Monoterapi med ezetimib er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med primær hyperkolesterolæmi, hvor behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmer (statin) er kontraindiceret eller ikke tolereres.  

 

I placebokontrollerede undersøgelser sænkede monoterapi med ezetimib 10 mg daglig signifikant total-kolesterol (13 %), LDL-kolesterol (19 %) og triglycerid (8 %), og øgede HDL-kolesterol (3 %). I kombination med statiner ses en yderligere reduktion af LDL-kolesterol på 21-27 %.
Ezetimib sammen med et statin er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med familiær hyperkolesterolæmi, og ezetimib er indiceret som tillægsbehandling til diæt til patienter med homozygot sitosterolæmi (fytosterolæmi). 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Ved moderat til svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh B og C) bør ezetimib ikke anvendes. 

Farmakodynamik

Selektiv hæmning af den intestinale absorption af kolesterol og lignende plantesteroler. Kolesterolabsorptionshæmmere virker i tyndtarmens børstesøm. Hæmningen af absorptionen af kolesterol medfører et fald i transporten af intestinalt kolesterol til leveren. Den intestinale kolesterolabsorption kan hæmmes med op til 50 % uden at påvirke absorptionen af triglycerider, fedtsyrer, galdesyrer eller de fedtopløselige vitaminer A og D. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ezetimib Ezetimib "Actavis"
TEVA
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,40 1,40
Ezetimib Ezetimib "Actavis"
TEVA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,54 0,54
Ezetimib Ezetimib "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,52 0,52
Ezetimib Ezetimib "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,39 1,39
Ezetimib Ezetimib "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  10 mg 112 stk. (blister)   0,65 0,65
Ezetimib Ezetimib "Mylan"
Viatris
tabletter  10 mg 28 stk.   1,27 1,27
Ezetimib Ezetimib "Mylan"
Viatris
tabletter  10 mg 100 stk.   0,60 0,60
Ezetimib Ezetimib "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,47 1,47
Ezetimib Ezetimib "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,60 0,60
Ezetimib Ezetimib "Stada"
STADA Nordic
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,33 1,33
Ezetimib Ezetimib "Stada"
STADA Nordic
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Ezetimib Ezetimibe "Accord"
Accord
tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   1,32 1,32
Ezetimib Ezetimibe "Accord"
Accord
tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,53 0,53
Ezetimib Ezetimibe "Zentiva"
Zentiva
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,50 0,50
Ezetimib Ezetrol®
Organon Denmark
tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   16,25 16,25
Ezetimib Ezetrol®
Organon Denmark
tabletter  10 mg 98 stk (blister)   13,93 13,93
 
 
Gå til toppen af siden...