Ezetrol®

C10AX09
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol. Hæmmer absorptionen af kolesterol. 

Anvendelsesområder

 • Tillæg til diætbehandling.
 • Primær hyperkolesterolæmi sammen med et statin til patienter, som ikke kan behandles optimalt med statin alene.
 • I kombination med et statin til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser ved koronar hjertesygdom og akut koronarsyndrom i anamnesen.
 • Som monoterapi til patienter, hvor behandling med et statin ikke kan anvendes.
 • Homozygot familiær hyperkolesterolæmi sammen med et statin.
 • Homozygot sitosterolæmi (fytosterolæmi).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg ezetimib. 

Doseringsforslag

Voksne 

10 mg dgl. 

Bemærk

 • Synkes hele
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge 6-17 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

Nedsat leverfunktion

Bør på grund af manglende erfaring ikke anvendes ved moderat til svær leverinsufficiens (Child Pugh 7-15).  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal være opmærksom på uforklarede muskelsmerter eller muskelsvaghed. Ved mistanke om myopati eller ved kreatinkinase over 10 gange øverste normalgrænse, skal ezetimib og evt. andre midler med potentiel muskelpåvirkning (fx statin) seponeres.

Bivirkninger

Generelt milde og forbigående.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed Nakkesmerter
Nervesystemet Paræstesier
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer Hedeture
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Obstipation
Lever og galdeveje Cholecystitis, Hepatitis Galdesten
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder urticaria, anafylaksi og angioødem)
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erythema multiforme

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed kan være set i forbindelse med samtidig statinbehandling. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ezetrol®
 • Anionbyttere (fx colestyramin) nedsætter absorptionen af ezetimib. Ezetimib bør indtages mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter anionbyttere.
 • Ciclosporin kan øge virkningen af ezetimib.
 • Kombination med gemfibrozil kan øge koncentrationen af ezetimib 1,7 gange. Opmærksomhed på evt. risiko for galdesten. Erfaring savnes ved kombination med andre fibrater.
 • Ved eksisterende behandling med coumarin antikoagulantia bør INR monitoreres ved tilføjelse af ezetimib.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ezetrol® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ezetrol® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af den intestinale absorption af kolesterol og plantesteroler. Virker i ileums børstesøm.  

Farmakokinetik

 • Konjugeres i tyndtarm og i lever til farmakologisk aktivt ezetimibglucuronid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (ezetimibglucuronid) og 4-12 timer (ezetimib).
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer (ezetimib og ezetimibglucuronid). Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 10 mg, Organon Denmark  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Ezetrol
400573
28 stk. (blister)
455,00 16,25 16,25
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Ezetrol
477017
98 stk (blister)
1.365,20 13,93 13,93

Substitution

tabletter 10 mg
Ezetimib "Actavis" TEVA, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Krka" KRKA, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Medical Valley" Medical Valley, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Mylan" Viatris, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Sandoz" Sandoz, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Stada" STADA Nordic, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimibe "Accord" Accord, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimibe "Zentiva" Zentiva, Ezetimib, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
414
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,2 x 8,2
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...