Dextraner (plasmasubstitutter)

B05AA

Revideret: 13.07.2021

Dextraner er polyanhydroglucoser. Præparaternes egenskaber afhænger af middelmolekylvægt, herunder molekylvægtfordeling og molekylernes forgreningsgrad, samt af koncentrationen af den kolloidosmotiske substans. På grund af øgningen i kapillærernes permeabilitet, som ses hos kritisk syge, vil den volumenekspanderende effekt af dextraner være lige så usikker som effekten af andre plasmasubstitutter. 

Anvendelsesområder

  • Plasmasubstitution ved akut blodtab eller plasmatab
  • Hypovolæmi.

Kontraindikationer

  • Allergi over for dextran
  • Akut nyreskade ved administration af dextran 70 er beskrevet
  • Udtalte koagulationsforstyrrelser
  • Hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Bivirkningerne er generelt dårligt beskrevet. I enkelte tilfælde kan der initialt under infusion optræde en anafylaktisk reaktion med blodtryksfald og dyspnø. Denne reaktion kan også opstå hos ikke tidligere dextranbehandlede. Infusionen skal straks afbrydes, og evt. behandling med adrenalin, glukokortikoid etc. iværksættes.
Hyppigheden af anafylaktiske reaktioner kan reduceres ved forbehandling med dextran 1 (Promiten®), som derfor bør anvendes, medmindre der er gået mindre end 48 timer siden sidste dextraninfusion.  

 

Dextran 1 (Promiten®) er ikke længere markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek). 

 

Ved latent eller manifest hjerteinsufficiens kan en pludselig forøgelse af blodvolumen betyde en belastning af hjertet, der eventuelt kan føre til lungeødem.
Dextran hæmmer trombocytaggregation, og ved aggressiv væsketerapi opstår der også fortynding af koagulationsfaktorer og dermed blødningstendens. 

Dextranudløst hæmoragisk diatese pga. fortynding af specielt faktor VIII og von Willebrand-faktor kan behandles med desmopressin. 

Farmakokinetik

Efter intravenøs infusion cirkulerer dextran hovedsageligt i blodbanen, men der er begrænset viden om farmakokinetikken blandt kritisk syge. Plasmahalveringstid for dextran 1 er ca. 30 minutter. De lavmolekylære komponenter diffunderer ud af karbanen og føres med lymfen tilbage til blodbanen. Dextran udskilles for en stor del uomdannet gennem nyrerne. Udskillelseshastigheden afhænger af molekylestørrelsen. Ved normal nyrefunktion udskilles ca. 30 % af dextran 70 uomdannet i løbet af 6 timer, i alt ca. 40 % inden for 24 timer. Det ikke-udskilte omsættes i organismen med en hastighed på ca. 70 mg/kg legemsvægt i døgnet ved at hydrolyseres til glucose og metaboliseres som sådan. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dextran 70
Natriumchlorid
Rescueflow®
Øresund Pharma
infusionsvæske, opløsning   6 x 250 ml  
 
 
Gå til toppen af siden...